Leidsestraatweg: Openbaar groen nu privétuin?

Inwonersbelangen heeft in 2020 vragen gesteld aan het college over het “burgerinitiatief Leidsestraatweg’’. Het ging om een nieuw appartementencomplex waarvoor 6 extra parkeerplaatsen waren gerealiseerd. Vervolgens is dit een stukje buurtgroen geworden. Onduidelijk was en is nog steeds hoe de besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden. Ook hoe de omwonenden betrokken zijn is nog steeds onduidelijk. Zie voor meer informatie: https://inwonersbelangen.nl/burgerinitiatief. Een aantal bewoners staat hierover in nauw contact met Hendrie van Assem, raadslid van Inwonersbelangen. Ze hebben onlangs weer aan de bel getrokken.

Openbaar groen nu privétuin?

Inwonersbelangen is nu verbaast over de ontstane situatie. Hendrie van Assem: “De oorspronkelijke doelstelling was om veranderingen aan te brengen ten behoeve van het realiseren van openbaar groen in de wijk. Dit door het weghalen van de parkeerplaatsen. Nu lijkt het alsof er een vergroting van de tuin van Leidsestraatweg nummer 90 heeft plaatsgevonden.” Zie de 2 foto’s uit 2019 en van nu.

Conclusie Rekenkamer staat ook ter discussie

In het onlangs gehouden onderzoek van de Rekenkamer worden een aantal conclusies getrokken die volgens Inwonersbelangen niet correct zijn en opnieuw vraagtekens oproepen. Het gaat om de passage waarin dit burgerinitiatief als voorbeeld is gebruikt. De Rekenkamer deed onderzoek hoe het met de burgerparticipatie gesteld was in Woerden. Ze concludeerde dat de initiatiefnemers in dit geval geslaagd waren. Het doel om de leefomgeving te verbeteren zou volgens de Rekenkamer geslaagd zijn. De omwonenden geven dat dit geenszins het geval is. Hendrie van Assem: “Op papier lijkt het wel goed te zitten met de burgerparticipatie. In de praktijk komen inwoners telkens bij ons met de teleurstellingen die zij ervaren.”

Vraagtekens

Uit de twee foto’s lijkt het erop dat het openbaar groen nu een privétuin is geworden. Hiermee doemen de vragen op welke doelen er nu voor de wijk bereikt zijn? En vooral voor wie is de leefomgeving verbeterd? Met andere woorden is het tuinhek op tweede foto op de erfgrens van het huis? En is zo de beoogde buurttuin verdwenen? Deze vragen zijn voorgelegd aan het college van Burgemeester en wethouders. Mogelijk kunnen ze ook nog eens goed kijken hoe het echt met de participatie gesteld is in Woerden.