Buurthuizen Woerden

Lokaal handelen, lokaal doen: Dienstverlening Woerden

Dienstverlening WoerdenDienstverlening Woerden dicht bij inwoners en ondernemers

Een paar weken geleden werd het dorpshuis in Harmelen geopend. Een prachtig resultaat en een uitstekend voorbeeld van hoe gemeente en bewoners resultaatgericht samen op kunnen trekken.

Een dorpshuis biedt veel kansen. Zo kan de gemeente er bijvoorbeeld 2 of 3 keer per week spreekuur houden. Inwoners kunnen er terecht voor een nieuw paspoort, aangiftes, een bouwvergunning, voor informatie of voor zaken die hen in hun buurt of straat opvallen. Het brengt de overheid, de dienstverlening Woerden dichter bij de inwoners.

Eigenlijk zou dat het model voor alle kernen van Woerden moeten zijn. Inwoners en ondernemers hoeven dan niet meer noodzakelijkerwijs naar het centrale stadhuis in Woerden. Mooi is al dat nu al meer dan jaar, indien gewenst, paspoorten en rijbewijzen thuis bezorgd worden.

Andere voorbeelden van verbetering van het contact tussen gemeente en inwoners:

  • Terugkeer van de wijkagent,
  • Vaste gezichten voor het beheer van het openbare groen
  • Gemeenschapsgerichte zorg volgens het voorbeeld Zegveld zorgt

Daarvoor zijn nodig:

  • Vaste dorps en wijkboa’s die zolang de politie nog vindt dat het haar taak niet is, namens de gemeentelijke overheid de handhaving van de openbare orde op zich nemen.
  • Vaste wijkteams groenbeheer die niet op basis van schema’s en processen hun wijken beheren maar op basis van kennis, inzicht, ervaring en eigen verantwoording zorgen dat de openbare ruimte er verzorgd uit ziet.
  • Zorgvoorziening gecoördineerd door mensen die de gemeenschap kennen, hebben van de gemeenschap en midden in hun gemeenschap staan.

Inwonersbelangen vindt dat het gewoon moet zijn dat als je in contact met de gemeente Dienstverlening Woerden) wilt of moet dat dat ook makkelijk bereikbaar is, in je eigen dorp of wijk kan.

Besluiten in samenspraak

Een andere uitdaging voor de gemeente Woerden is om besluiten te nemen in samenspraak met de inwoners. Dat is lang niet altijd een eenvoudige opgave. De financiën zijn beperkt en de meningen zijn weleens verdeeld. Steeds meer worden er bijeenkomsten georganiseerd met als doel inspraak van de inwoners te organiseren. Helaas ontstaat daarbij bij inwoners nog te vaak het gevoel te hebben dat ze slechts onderdeel zijn van het door de gemeente te doorlopen procedure en dat wat zij inbrengen er in essentie niet zoveel toedoet.

Inspraak is ook samenspraak en dat vereist openheid. Duidelijkheid over wat de grenzen zijn en welke stappen er genomen worden om tot een besluit te komen. Daarbij is het van belang dat het voor de betrokken inwoners duidelijk is wat hun positie in het proces is.

Bij alle stappen van het samen optrekken met de inwoners is dit een vereiste. Door dit goed te organiseren kunnen inbreng en zienswijzen van inwoners belangrijke kwaliteitsverbeteringen voor de besluiten opleveren èn pak je het “hullie en zullie” gevoel aan.