Lokale belastingen omlaag

Lokale belastingen omlaag

Voor 2021 zijn de lokale belastingen voor inwoners en bedrijven fors verhoogd. Dit is onwenselijk en onnodig. Daarom dat Inwonersbelangen wil dat de lokale belastingen in Woerden omlaag gaan. Hiervoor heeft zij een voorstel gedaan.

Lokale belastingen omlaag

Belastingverhoging in huidige Coronacrisis onverstandig

Inwonersbelangen vindt het onverstandig om, zeker in de coronacrisis, de lasten voor inwoners en lokale ondernemers te verzwaren. Inwoners en lokale ondernemers maken zich al zorgen over de vraag of ze morgen nog een baan hebben, of ze hun hypotheek nog kunnen betalen, of hun bedrijf de crisis zal overleven. Belastingverhogingen kunnen nu echt niet.

Lokale belastingen met 10% omhoog

De huidige coalitie (Lijst van der Does, CDA, D66 en CU/SGP) heeft de lokale belastingen voor dit jaar fors verhoogd. Ook voor volgend jaar zijn de plannen om deze fors te verhogen. In het algemeen is verhoging 1,6%. Maar de belangrijkste belastingen gaan dit jaar met veel meer omhoog:

Lokale belastingen omlaag

Schuld Woerden fors toegenomen

Het financieel beheer van de gemeente Woerden is de afgelopen jaren slechter geworden. Allerlei initiatieven zijn ongeacht de kosten doorgezet. Denk aan wegen op palen in de Kanis, of alle beschoeiing in Woerden vervangen zijn of het opknappen van de Boerendijk. Voor al deze zaken waren goedkopere en vaak ook betere oplossingen. Alleen om de coalitie in stand te houden boden de kostbare oplossing uitkomst. Hieronder de ontwikkeling van de schuld van gemeente Woerden (Bron: VNG). Deze neemt de komende jaren nog fors toe: in 2021 komt deze uit op 153% en in 2025 zelfs op 168%. Beide records passen niet meer in grafiek hieronder.

Lokale belastingen omlaag

Lokale belastingen kunnen omlaag

De lokale belastingen kunnen heel goed omlaag in Woerden. En ook de schuld hoeft niet meer toe te nemen. Dit vraagt wel om afgewogen keuzes en effectief handelen van coalitie en college. Twee voorbeelden:

  • De aanleg van de Rembrandtbrug is zeer kostbaar. Het gaat om circa €29,- miljoen. De lokale belastingen en de schuld zullen hierdoor fors stijgen. Alternatief is nog steeds de Rietveldbrug en Westelijke randweg. Deze zijn goedkoper. Ook kan er werk met werk gemaakt worden door bij de zuidelijke randweg een bedrijventerrein te ontwikkelen. Hiermee spaar je polder Wulverhorst waar nu de plannen voor een bedrijventerrein ontwikkeld wordt. Tevens brengt een bedrijventerrein bij de zuidelijke randweg miljoenen op, waarmee ook een groot deel van de Westelijke randweg en de Rietveldbrug gefinancierd worden.
  • Minder inhuur externen binnen gemeente Woerden. Een schatting leert dat er voor circa €8,- miljoen ingehuurd wordt. Deels is dit onoverkomelijk. Is een programmamanager inclusie nou echt nodig? Of waarom wordt er een programmamanager reorganisatie ingehuurd? Dit is een kerntaak van management en organisatie zelf.

Voorstel voor verlaging belastingen

Bij de OZB voor 2021 zijn fouten gemaakt. Deze worden gecorrigeerd en inwoners en bedrijven krijgen een nieuwe belastingaanslag. Hiervoor moest er ook door de gemeenteraad een nieuw besluit genomen worden. Inwonersbelangen heeft voorgesteld om de verhoging van 9,6% tegen te houden. Helaas is dit voorstel niet aangenomen. Inwonersbelangen blijft zich inzetten voor normale en gezonde financiën. Het zal toekomstige verhogingen blijven aanvechten. En als mogelijk zelfs te verlagen tot het niveau van 2020.

Het voorstel

Het volgende voorstel is ingediend: “In de begroting 2021- 2024 is een ozb-verhoging opgenomen van 9,6% in 2021. Inwonersbelangen vond het – net als destijds – nog steeds onverstandig om, zeker in de coronacrisis, de lasten voor inwoners en lokale ondernemers te verzwaren. Inwoners en lokale ondernemers maken zich al zorgen over de vraag of ze morgen nog een baan hebben, of ze hun hypotheek nog kunnen betalen, of hun bedrijf de crisis zal overleven.

Het is onverstandig dat de gemeente op dit moment de rekening bij inwoners en lokale ondernemers wil leggen. Een ozb-verhoging betekent dat alle inwoners van Woerden direct minder geld overhouden in hun portemonnee, terwijl ze nu juist koopkracht moeten behouden. Er moet daarom worden gezocht naar andere manieren om als gemeente minder geld uit te geven. Deze zijn er volop. Denk aan de miljoenen die bespaard kunnen worden door minder externen in te huren, werk met werk te maken door bijvoorbeeld schuifruimte te combineren met een westelijke randweg en eerlijke  en realistische keuzes van projecten en werkzaamheden.”

Het volledige voorstel is hier te downloaden.