duurzaamheid in Woerden

Lokale duurzaamheid in Woerden

duurzaamheid in WoerdenForse stappen nodig voor duurzaamheid in Woerden

Duurzaamheid in Woerden scoort laag. Het landelijke percentage duurzame stroom bedraagt 13%, maar in Woerden blijven we steken op zo’n 2%. Inwonersbelangen vindt dat dit niet kan. Helaas zijn de oplossingen van de coalitie Progressief Woerden, Sterkwoerden en D66 op niets uitgelopen. Dieptepunt zijn wel de filmpjes van Arend op Youtube (https://youtu.be/jylqujU89iI). Hiermee denken de oude coalitiepartijen dat de duurzaamheid verbetert. De inwoners zouden hierdoor geïnspireerd raken was de gedachte. Nee dus.

Lokale aanpak voor lokale duurzaamheid

Wat is er dan wel nodig? In Den Haag vinden op dit moment formatiegesprekken plaats. Hier zal ook het antwoord op komen hoe Nederland aan het verdrag van Parijs gaat voldoen. Geld van de gemeente Woerden nu uitgeven aan duurzaamheid, terwijl binnenkort duidelijk wordt wat Den Haag gaat doen is zonde. Misschien gaan we nu iets doen vanuit de gemeentekas wat straks betaald wordt door een ministerie.

Inwonersbelangen wil dat initiatieven van inwoners en ondernemers ondersteund worden door de gemeente. Veel duurzame oplossingen zijn op dit moment betaalbaar. Denk aan zonnepanelen, warmtepompen of elektrisch rijden. Veel consumenten en bedrijven gaan bij nieuwbouw, verbouw of verbouwing keuzes maken van wat het goedkoopste is over een periode van 10 tot 20 jaar. Duurzame oplossing blijken dan vaak het goedkoopst te zijn. De gemeente kan dan helpen met de benodigde vergunningen of bij het garant staan indien dat voor de bank noodzakelijk is.

En wat kan de gemeente verder nog doen? Het is zaak dat we weten waar het verbruik van onze energie zit en of we eigen energiebronnen hebben in gemeente Woerden. Het planten van bomen, veel bomen, misschien wel een nieuw bos aanleggen is een mogelijkheid. Waar zitten onze warmtebronnen? Is de Rijn een ideale warmte -en koeltebron? Is daar een ondernemer die daar brood in ziet? Zijn er boeren die hun wei willen inzetten met zonnepanelen? Kortom een aanpak met de handen uit de mouwen. Duurzaamheid in Woerden moet echt anders opgepakt worden.