Meer woningen en Harmelen moet groen blijven

We waren aanwezig op de septembermarkt in Harmelen.  Altijd een mooie gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de zaken die spelen. Veel inwoners kwamen dan ook een praatje maken. Ook hielden we een eenvoudige peiling van wat er leeft en om aandacht vraagt. Hieronder de uitkomst.

Duidelijk is dat nieuwe woningen voor jong en oud het hoogst scoort. Daarbij wil men dat het dorp groen blijft. Geen windmolens en een luisterend oor vinden bij de gemeente zijn ook belangrijke thema’s. Inwonersbelangen gaat met deze thema’s aan de slag voor de komende begroting van 2020.