Mees Weststrate

Mees Weststrate nieuw bestuurslid en participatie

Afgelopen week was de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Inwonersbelangen. Hierin is teruggeblikt op de gemeenteraadsverkiezingen in maart en de periode daarna. We hebben een nieuw bestuurslid benoemd. En na afloop van de korte ALV hebben we een inspirerende lezing gehad over participatie.

Mees Weststrate benoemd als bestuurslid Inwonersbelangen

Unaniem is Mees Weststrate benoemd tot algemeen bestuurslid. Mees is bekend van zeer uiteenlopende lokale activiteiten. Zo is hij op dit moment voorzitter van de lokale televisie en radio omroep RPL. En heeft hij veel bestuursfuncties vervuld zoals onder andere voorzitter van Milandhof, Platform Zegveld, Stichting Vrienden van Woerden en voorzitter van Raad van Advies van Woerden Marketing.

Mees gaat een aantal bestuursfuncties op zich nemen. Hij wil zich vooral wijden aan het werven van nieuwe leden. In het bijzonder leden die actief willen zijn in de gemeenteraad. Over 3 jaar zijn er alweer de verkiezingen. Zaak om nu te beginnen met de werving van sterke kandidaten die de inwoners van Woerden politiek kunnen vertegenwoordigen.

Lezing over participatie

Laurens van VoorstLaurens van Voorst heeft een lezing gegeven over participatie. Hij begon zijn lezing met de waterschappen. Dit is de oudste democratie in Nederland. Vanaf het begin tot circa honderd jaar terug waren de waterschappen klein en lokaal georganiseerd. Zo kon iedereen van kleine boer tot landheer meebeslissen over bijvoorbeeld het waterpeil en ieders (financiële) bijdrage eraan. Een democratische vorm gebaseerd op bijna 100% participatie.

Huidige participatie gaat vaak mis

Er werd door Laurens verschillende vormen van participatie benoemd. Van het ophalen van ideeën bij burgers, co creaties tot aan het mee mogen praten. Bijna altijd levert dit frustraties op bij de deelnemers. De reden is dat aan de voorkant niet goed de kaders zijn bepaald waarover geparticipeerd mag worden. De andere reden is dat degene die participeert niet de consequenties ervaart van zijn of haar bijdrage. Immers kan een deelnemer alles aanreiken en is het aan de begeleidende ambtenaar om er een enigszins een acceptabel compromis uit te halen. Vaak herkennen de participanten zich er dan niet meer in.

Participatie die werkt

In de gemeente Meierijstad is men begonnen met participatie op kleine schaal. Dit werkt en nu wordt gekeken of het voor grotere thema’s ook geschikt is. Waar ze nu goede ervaring mee hebben is het opknappen van een buurt. Als het riool vervangen moet worden gaat de straat toch helemaal op de schop. Alle buurtbewoners krijgen dan de mogelijkheid om mee te praten over de nieuwe inrichting. Net zoals bij de oude waterschappen. Zaak is dat de gemeenteraad goed van te voren de kaders meegeeft. Zo is er natuurlijk het financiële kader wat de maximale kosten mogen zijn. Maar in Meierijstad is er bijvoorbeeld ook een kader dat voor elke boom die gekapt wordt er een anderhalve boom voor terugkomt. Met ondersteuning van de gemeente gaan de bewoners dan door middel van participatie aan de slag voor hun eigen buurt. Er is dan ook volop tijd en ruimte om elkaars meningen te begrijpen en eventueel tot een compromis te komen. Het is dan aan de gemeenteraad om de uitkomst ongewijzigd te bekrachtigen als er binnen de vooraf bepaalde randvoorwaarden is gebleven.

Mooi voorbeeld voor gemeente Woerden

De ervaring leert in Meierijstad dat de participatietrajecten langer duren, maar wel tot meer tevredenheid leidt bij bewoners. Ze zijn echt betrokken, in plaats van een paar punten of komma’s die gewijzigd zijn in de plannen van de gemeente. Gemeente Meierijstad is nu bezig om deze vorm van participatie bij grotere thema’s in te zetten. Bijvoorbeeld bij een historisch marktplein, waar veel uiteenlopende belangen zijn. Inwonersbelangen ziet goede mogelijkheden om deze participatie ook in gemeente Woerden uit te gaan proberen.