Meldingen niet opgelost

Inwonersbelangen hoort regelmatig dat meldingen niet worden opgelost, bijvoorbeeld over kapotte bankjes of lantaarnpalen. Dit is reden om dit aan de gemeente voor te leggen.

Meldingen via website of app

Meldingen kunnen worden gedaan via de website van de gemeente of via de BuitenBeter App. Het gaat bijvoorbeeld over een kapotte lantaarnpaal, ongedierte, overlast of ander probleem in de buurt. Gemeld kan er worden via de website van de gemeente: Melding doen – Gemeente Woerden of via de BuitenBeter App. Deze is te downloaden via de Google Play Store of Apple App Store. Ook is er te zien welke meldingen er doorgegeven zijn. Zie het plaatje hieronder.

Meldingen niet opgelost

Vragen over meldingen niet opgelost

Als er problemen zijn in de buurt, kunnen mensen dit melden. Hoewel mensen vaak snel een antwoord krijgen dat het probleem is opgelost, blijkt dat vaak niet zo te zijn. Inwonersbelangen heeft daarom vragen gesteld aan de gemeente over de afhandeling van meldingen.

De vragen die Inwonersbelangen heeft gesteld zijn:

  1. Weet het college dat onopgeloste meldingen worden afgesloten en is er een lijst van deze meldingen beschikbaar?
  2. Is het college het ermee eens dat hierdoor een onjuist beeld wordt gecreëerd?
  3. Is het college het ermee eens dat een melding pas als afgehandeld kan worden beschouwd wanneer het probleem daadwerkelijk is opgelost, of als de melder op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken?
  4. Wat gaat het college doen om een eerlijk en transparant beeld te creëren van de meldingen en de afhandeling daarvan?
  5. Wat is de gemiddelde doorlooptijd van afgehandelde meldingen in 2022?