Mogelijk behoud huisartsenzorg Woerden

Mogelijk behoud huisartsenzorg in Woerden

Mogelijk behoud huisartsenzorg WoerdenMOGELIJK BEHOUD HUISARTSENZORG

De burgemeester, als vervanger van de wethouder Koster, heeft aangegeven dat er met 2 partijen gesprekken worden gevoerd over huisartsenzorg buiten kantoortijden. Dit naar aanleiding van het gesprek dat het actiecomité behoud huisartsenzorg en SEH heeft gehad met vertegenwoordigers van de huisartsen.

De burgemeester deelde mede dat er met 1 van de 2 partijen reeds een gesprek is geweest. Naar aanleiding hiervan is hij hoopvol dat er tot 22 uur, ook in het weekend huisartsenzorg in Woerden blijft in 2018. Hoe het er precies uit gaat zien kon nog niet medegedeeld worden.

Wij hebben nog meegegeven dat de heer Biesma, directeur van het Hofpoort/Antonius, publiekelijk belooft heeft dat hij de spoedeisende hulp weer opent als er een huisartsenpost blijft. Op dit moment is onduidelijk wat de vorm is van de mogelijke huisartsenzorg. Het zou mooi zijn voor de inwoners van Woerden en omgeving als er huisartsenzorg buiten kantoortijden behouden blijft. Nog mooier als het betekent dat de heer Biesma zijn belofte kan houden. En de SEH terugkomt. Iets wat de 18.500 ondertekenaars van de petitie voor Woerden en omgeving noodzakelijk vinden.

Er wordt nog wel een slag om de arm gehouden. In de komende tijd zal meer duidelijk worden.