herverdeling bijdrage Rijk aangenomen

Motie herverdeling bijdrage Rijk aangenomen

Gemeentes worden voor een groot deel gefinancierd door de Rijksoverheid. Vanuit de Rijksoverheid komen nu voorstellen waarbij gemeente Woerden circa € 3.000.000,- minder krijgt. Inwonersbelangen wil dit voorkomen en heeft daarom een voorstel (Motie herverdeling bijdrage Rijk) ingediend om dit te voorkomen.

Gemeentefonds

De financiering van de gemeente door de Rijksoverheid gebeurt door het gemeentefonds. De Rijksoverheid kijkt bij de verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten onder meer naar:

 • aantal inwoners;
 • aantal jongeren;
 • aantal uitkeringsgerechtigden;
 • oppervlakte van de gemeente;
 • grootte van de watergebieden.

Dit worden maatstaven genoemd. Er zijn ruim 60 maatstaven. Elke maatstaf heeft een bedrag ‘per eenheid’. De gemeente krijgt dus geld voor iedere inwoner, iedere jongere, enzovoorts.

Maatstaven worden aangepast

Er is door de Rijksoverheid een voorlopige nieuwe herverdeling gemaakt van wat een gemeente krijgt uit de gemeentefonds. Als deze herverdeling doorgaat wordt er een extra aanslag gedaan op de toch al penibele financiële situatie van Woerden. Mede veroorzaakt door decentralisaties, denk aan bijvoorbeeld de jeugdzorg. Bij de voorlopige herverdeling is ook nog eens gekeken naar het gemiddelde in plaats van de werkelijke positie. Voor Woerden zou dit om een verlaging van € 3.000.000,- gaan.

Motie aangenomen

Inwonersbelangen heeft een motie ingediend. Hierin wordt gevraag dom door middel van een brief een sterk signaal aan de minister af te geven om tot een acceptabele herverdeling te komen. Ook om deze te sturen aan de Tweede Kamer en de formateurs. Deze motie is raadsbreed aangenomen

Motie herverdeling bijdrage Rijk

Hieronder de tekst van de motie herverdeling bijdrage Rijk.

constaterende dat:

 1. er een voorlopige herverdeling van het Gemeentefonds door de minister is gepresenteerd;
 2. door deze herverdeling gemeente Woerden een extra aanslag op de toch al door decentralisaties verzwakte positie te verwerken krijgt;
 3. er bij de herverdeling gekeken wordt naar het gemiddelde i.p.v. de werkelijke positie,

overwegende dat:

 1. Woerden 3.000.000 euro minder uit het Gemeentefonds zal krijgen;
 2. bij de definitieve herverdeling deze ongelijkheid hersteld moet worden;
 3. de rapportage ‘Rust-Reinheid-Regelmaat’ van de Raad voor het openbaar bestuur aangeeft dat rijksfinanciering sterk te wensen over laat,

verzoekt het college:

 1. in samenwerking met de gemeenteraad door middel van een brief een sterk signaal aan de minister af te geven om tot een acceptabele herverdeling te komen;
 2. deze brief in afschrift te sturen aan de Tweede Kamer en de formateurs.
 3. Gezamenlijk op te trekken met de Utrechtse gemeenten en binnen de verbanden van de VNG.