Motie van afkeuring voor wanbeleid beheer openbare ruimte

28 mei 2015

Motievanafkeuring

Inwonersbelangen heeft samen met CDA en Lijst van der Does een motie van afkeuring ingediend. In 2009 is IBOR ingevoerd. IBOR staat voor Integraal Beheer Openbare Ruimte.

Na 2 jaar (vanaf 2011) blijkt het college dit niet meer te beheersen. Mede door wisselingen van ambtenaren en wethouders. De raad is door het College onvoldoende is geïnformeerd waardoor zij niet in staat was goede keuzes te maken noch haar controlefunctie uit te oefenen.

Er is nu een eenmalig tekort ontstaan van € 13 miljoen en structureel voor ieder jaar van € 2,5 miljoen. Hier bovenop is kwaliteit (bijvoorbeeld levensvatbaarheid bomen of te hoog gras) in de openbare ruimte slecht.

De coalite van D66, Progressief Woerden, VVD, SW en CU/SGP steunden deze motie niet.

 

Motie van afkeuring: Download hier