Woningen voor starters

Natuur vriendelijke uitstraling Pionier Zegveld

De nieuwbouw in Zegveld vordert gestaag. De bouw van de Pionier begint duidelijk vorm te krijgen. Dit roept ook vragen op of alle toezeggingen van dit bouwproject nageleefd worden. Zoals bijvoorbeeld de groene uitstraling.

Meningen nieuwbouw de Pionier verdeeld

De meningen over de nieuwbouw waren verdeeld. Senioren die in de kern van Zegveld willen blijven wonen zijn er blij mee. Zij kunnen blijven wonen in hun geliefde dorp in passende woningen. Omwonenden zien hun woongenot in hun directie leefomgeving veranderen. Het gebouw wordt hoger dan het bestemmingsplan toeliet. Er komt minder zonlicht in de directie omgeving. En er komen 37 parkeerplaatsen waar het eerst groen was. Kortom: de omwonenden hadden bezwaar tegen de komst van de Pionier, die zeer begrijpelijk waren.

Bezwaren tegen de Pionier tegemoet komen

Van belang is om tegemoet te komen aan de bezwaren van de omwonenden. Voor de leefbaarheid van Zegveld is het natuurlijk goed dat er senioren woningen komen in de kern. Maar de vraag was of het mogelijk is om  een groene uitstraling rondom de Pionier te realiseren? Zo is bijvoorbeeld een stenen grijze aankleding van 37 parkeerplaatsen een ander gezicht dan dat het een groene en open aankleding krijgt. Hiervoor is een motie eind 2019 aangenomen in de gemeenteraad.  De kern is dat de buitenruimte van de Pionier een natuurvriendelijke, groene en bloeiende uitstraling krijgt. Er aandacht is voor natuur inclusief bouwen voor nestgelegenheden voor vogels en insecten. En voor de parkeerplaatsen een open en groene bestrating toe te passen. Tot slot werd gevraagd om de gemeenteraad te informeren hoe de groene uitstraling in de plannen zijn verwerkt. En wel voordat de bouwwerkzaamheden van start zouden gaan.

Pionier

Groene uitstraling (nog) niet te zien

 De bouw vordert gestaag. Het is zover gevorderd dat eerste verschijnen van de groende uitstraling zichtbaar zouden moeten zijn. Helaas zijn deze nog niet te zien. Daarom dat Inwonersbelangen hier vragen over stelt aan de het college.  

De volgende vragen zijn gesteld over de Pionier Zegveld

  1. Waarom is de raad niet tijdig geïnformeerd door het college zoals gevraagd in de motie?
  2. Welke stappen heeft het college nu genomen om uitvoering te geven aan de motie van de gemeenteraad?
  3. Welke concrete maatregelen krijgen een invulling in en om het project?