Nieuw Kerkplein heden

Nieuw kerkplein in Harmelen gewenst?

Willen de inwoners van Harmelen een nieuw Kerkplein (18 februari 2016)?

Nieuw Kerkplein heden
Het huidige Kerkplein (mooie leilinden en zitbankjes)

Diverse berichten ontving Inwonersbelangen over de plannen van een nieuw Kerkplein en reconstructie van de Kalverstraat in Harmelen. Deze plannen waren geen onderdeel van de oorspronkelijke reconstructie van de Dorpsstraat. Navraag leert dat slechts een beperkt aantal inwoners hun mening is gevraagd.

Inwonersbelangen is van mening dat het Kerkplein een algemeen gezichtsbepalend onderdeel van Harmelen is. Alvorens de plannen door te zetten is eerst een bredere mening van de inwoners van Harmelen gewenst. Zo kan er een afgewogen besluit genomen worden. Daarom stelt Inwonersbelangen dit aan de orde in de gemeenteraad van 18 februari.

De vragen over een nieuw Kerkplein

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt om de diverse fases van de reconstructie dorpsstraat uit te voeren. De gemeente heeft daartoe een informatiekrant in Harmelen verspreid. Daarnaast zien we inmiddels in de voorbereiding en in de uitvoering dat er meer gebeurt dan de reconstructie van de Dorpsstraat. Bij supermarkt Emté wordt het gehele parkeerterrein aangepakt en uit tekeningen blijkt dat ook het gehele terrein rondom de NH Kerk op de schop gaat. Inmiddels zijn daar ook de nodige bomen omgekapt.

Kerkplein plannen
De plannen voor het Kerkplein (zonder leilinden en geen zitbankjes)

Vragen

 1. Waarom is het oorspronkelijke plan gewijzigd om met de reconstructie niet verder te gaan dan de huidige Primera-winkel in de Kalverstraat?
  (dit is duidelijk in een informatiebijeenkomst naar de bewoners van uitsluitend de Dorpsstraat gesteld)
 2. Waarom wordt de op de huidige plek gekoesterde Jeu de Boules verplaatst nabij de kerk? Is dat overeengekomen met de vereniging Onderhands?
 3. Waarom verdwijnt de praatkuil met zijn prachtige ronding van de leilindes?
 4. Waar blijven het monument van Cor van Bemmel en het bronzen kind met vogel?
 5. Waarom zijn de bomen omgezaagd in de Kalverstraat?
 6. Waarom worden alle lantaarnpalen verplaatst?
 7. Hoe zijn de inwoners geïnformeerd en betrokken? Navraag bij inwoners leert dat ze de informatiekrant niet hebben ontvangen.
 8. Waar wordt deze totale reconstructie van het dorp van betaald? Er is geen specifieke onderbouwing in de begroting te vinden?
 9. Heeft er over de reconstructie een totale aanbesteding plaatsgevonden?, of zijn er onderdelen aan toegevoegd als meerwerk?
 10. Is het college met ons van mening dat er op onderdelen (zoals de praatkuil) kapitaalvernietiging plaatsvindt?

De vragen zijn ook hier te vinden onder agendapunt 6.