Nieuw stadhuis wordt er doorgedrukt

20 januari 2014

stadhuisAfgelopen week is er vergaderd over het nieuwe stadhuis. Het ging over hoe een besluit te nemen over nieuwbouw of renovatie. Inwonersbelangen ziet met lede ogen aan dat dit een tientallen miljoenen project wordt waar de inwoners niet op zitten te wachten.

Het ging in de gemeenteraad over een front-office in het centrum, een backoffice, economische injectie van de binnenstad en een zeer milieuvriendelijk gebouw. De bedragen zijn ook al bekend. 23 miljoen euro voor de nieuwbouw en voor een grootschalige renovatie van het bestaande stadhuis 19 miljoen euro. Uit ervaringen blijkt dat deze bedragen vaak verdubbelen. Door in te zetten op een front –en backoffice wordt er voorgesorteerd op de nieuwbouw. Een nieuwbouw die na jaren bouwen, tegenvaller op tegenvaller op circa 40 miljoen euro zal uitkomen.

Inwonersbelangen zegt nee tegen dit prestigeproject. Ook ervaart Inwonersbelangen steun vanuit de provincie Utrecht. Zij hebben onlangs aangegeven dat bouw van nieuwe kantoren niet meer is toegestaan. Het huidige gemeentehuis kan goed gerenoveerd worden voor veel minder. Er is dan geld vrij voor noodzakelijke zaken voor de inwoners. Zoals het oplossen van de verkeersproblemen, de Rietveld-Rijnbrug, voor ondernemend Woerden, werk en inkomen en behoud van de vele voorzieningen die Woerden rijk is, zoals het Hofpoort Ziekenhuis.

Het volledige verslag:

Geen nieuw stadhuis

De ambtenaren en het college van Burgemeester en Wethouders hebben elkaar gevonden. Uiteraard

zou ik haast zeggen want de Partij van de Ambtenaren, de VVD en D66 volgen slaafs wat het college nog even voor de verkiezingen wil regelen.

En dus is de Linie gevormd: het stadhuis moet vernieuwd worden en het zal minstens 19.000.000 gaan kosten voor een grootschalige renovatie en bij nieuwbouw volgens het college 23.000.000 maar uit ervaring weten we dat worden nog vele miljoenen meer, meestal het dubbele.

En dus kwam in de raadscommissie ruimte van 9 januari aan de orde een zeer slim college voorstel, namelijk op basis van een niet nader onderbouwde voorkeur alleen een business case op te stellen

voor een front en backoffice. Daardoor was er alleen nog ruimte voor een discussie over een tweede scenario van de renovatie en niet over de noodzaak op zich of de inhoud van een renovatie/krimp/afstoot/verhuur plan.

Nu was het college genoodzaakt door de niet zo slaafse oppositie en SGP/CU met een nieuw raadsvoorstel te komen voor de komende gemeenteraadsvergadering eind januari.

De voorkeur van het huidige college voor frontoffice en backoffice leidt dus tot twee lokaties in Woerden en veel gereis door de ambtenaren tussen deze twee en mogelijk ook voor de burger meer onduidelijkheid wat waar gehaald moet worden en kan afhankelijk van de lokatiekeuze ook tot meer reisafstand leiden. Daarbij worden gelegenheidsargumenten gebruikt zoals meer milieuvriendelijk willen werken als gemeente, vestiging in de binnenstad betekent een economische injectie, afstand tot de burger wordt kleiner, reorganisatie en renovatie past beter bij het nieuwe werken door de ambtenaren, duurzaamheid van een nieuw gebouw is groter.

En dat is voor een groot deel onzin.

Want het is niet milieuvriendelijk om gewoon alles te slopen, maar ook niet om nog meer verkeersbewegingen te veroorzaken door het heen en weer gereis tussen de twee lokaties tussen front en achterhoede. Blijkbaar zijn honderd ambtenaren en hun werksfeer belangrijker dan de gezondheid van 500-1000 mensen die op een westelijke randweg zitten te wachten voordat zij weer een leefbare woonomgeving hebben.

Het kan ook anders want duurzaam betekent ook renoveren met gebruik van zoveel mogelijk bestaande materialen en constructies, gebruik maken van nog niet zo lang geleden gedane investeringen en daarnaast een deel van het gebouw afstoten of verhuren want er is maar 8000 m2 nodig en 4500 m2 dus te gebruiken voor interne verhuizingen tijdens de verbouw.

Wie in de huidige gemeenteraad laat een dergelijk kritisch geluid horen en wie weet zich zo in de materie in te werken dat de vinger op de zere plek kan worden gelegd.

Ik denk niet dat er veel inwoners van Woerden zijn die begrijpen hoe het huidige college en de huidige gemeenteraad tot dergelijke keuzes komen en zo de prioriteiten stellen.

Wie is hiervan de dupe vraag ik U. Bel me als u het weet.

Kees Weerelts, Inwonersbelangen