Nieuwe (oude) coalitie: De inwoners zijn de verliezers

27 mei 2014

Pluchepalkker_150x148De hand reiken. Deze uitspraak in het voorwoord van dit coalitieakkoord spreekt ons het meest aan in het gepresenteerde coalitie-akkoord van D66, Progressief Woerden, SGP, Christenunie, VVD en SW. Immers; elkaar de hand reiken is een goede gewoonte als we elkaar ontmoeten. Is een begroeting, een warm welkom, is het gevoel dat we gezamenlijk Woerden willen besturen. Iets willen bereiken ergens naar toe willen.

We kunnen veel zeggen over de voordracht van de wethouders en het gepresenteerde coalitieakkoord. Of eigenlijk maar heel weinig over het akkoord. Want, er staat bijna niets in. Alles wordt nog onderzocht en weer gepresenteerd in rapporten. Die rapporten zullen weer tot nieuwe vragen leiden, weer tot nieuwe rapporten, etc.

Zie recentelijk bijvoorbeeld het onderzoek naar de Boerendijk en Rembrandtlaan. Een vervolgonderzoek is alweer opgenomen in dit coalitieakkoord. Zal wel weer tienduizenden euro’s kosten.

En de inwoners van het Schilderkwartier? Die staan weer in de kou. Geen oplossing voor de verkeersproblematiek en geen oplossing voor het fijnstofprobleem.

  • Academische-rapporten-dictatuur en besluitenloosheid gaan regeren.
  • Daadkracht ontbreekt al bij de start van deze coalitie.

Kernachtig is het coalitieakkoord in 3 punten samen te vatten:

  1. Er staat niets in, de inwoners zijn de grote verliezers;
  2. Verliezers blijven aan de macht;
  3. Weer, over vier jaar genomen, extra kosten van een half miljoen.

Het complete commentaar: Download hier