Nu ook de pers de mond gesnoerd?

21 november 2013

persvrijheid

Wethouder en raadslieden brengen persvrijheid in het geding

Het is een groot goed dat we persvrijheid hebben. Ook in Woerden. Twitterberichten van één van de wethouders en een raadslid die daar kanttekeningen bij plaatsen verbazen ons daarom. Immers, de pers bepaalt zelf wat ze plaatst of niet plaatst. Daarbij is het de vraag wat er dan niet kloppend is. De wethouder en het Raadslid twitterden “Echt belachelijk dat niet kloppende feiten @inwonersbelangen zomaar wordt overgenomen”. De wethouder doelde daarmee op berichtgeving via RPL-FM. Een paar gemeenteraadsleden vallen hem daarin bij, aldus de berichtgeving van RPL-FM.

Nogmaals de feiten die volgens de twitteraars niet kloppen:

  1. Het heronderhandelingresultaat Defensie-eiland zou niet uitkomen op ruim 1 miljoen verlies;
  2. De door de inwoners ongewenste samenwerking met Oudewater zou geen ruim 1 miljoen euro kosten;
  3. De verliezen bij de Odru (Omgevingsdienst Regio Utrecht) zouden nu al niet oplopen zijn tot 2 miljoen.Al eerder uitte Inwonersbelangen zich over het fenomeen geheime raadsvergadering. Woensdag 13 november gebeurde het wederom. Het publiek en daarmee ook de pers en de inwoners van Woerden werden die avond verzocht tijdens een openbare commissievergadering de raadszaal te verlaten. De vergadering werd vervolgens in beslotenheid voortgezet.Rest nog de vraag wat de pers ervan vindt.
  4. Inwonersbelangen ziet dit als een kwalijke ontwikkeling. De raad hoort te vergaderen in openbaarheid.
  5. Alle drie zijn uiterst risicovolle trajecten waarvan de ervaring leert dat de bedragen nog hoger zullen uitvallen. Alleen B&W en de Raad van Woerden lijken die ervaring niet te delen. En dat terwijl eenieder die dat wil deze informatie kan opdiepen uit gemeentelijke stukken. Voor wat betreft de Odru, een samenwerkingsverband met andere gemeenten, kan dat bij die andere gemeenten die er geen geheim van willen maken zoals Woerden.