NZa: Fusie Hofpoort mag doorgaan

7 oktober 2015
Vandaag heeft de NZa bekend gemaakt dat de fusie van het Hofpoort met Antonius door mag gaan. Het Hofpoort zou zorgvuldig te werk zijn gegaan.

Eerste reactie Inwonersbelangen op besluit fusie Hofpoort
Het eerste deel van de toets van de NZa beoordeeld of stakeholders betrokken zijn geweest. Vanuit de cliëntenraad hebben we begrepen dat zij steeds achteraf geïnformeerd werden over (tussentijdse) besluiten, hierop mochten reageren en daar dan antwoord op kregen. Blijkbaar is dit de definitie die de NZa geeft aan betrokkenheid. Inwonersbelangen heeft een hele andere benadering van betrokkenheid: Samen met de betrokken de situatie in kaart brengen, alternatieven oplossingen bedenken en daar afgewogen een besFusiebesluitluit over nemen. Hoe de NZa betrokkenheid interpreteert zal blijken uit de stukken die binnenkort openbaar worden gemaakt. Inwonersbelangen heeft de indruk dat betrokkenheid vanuit een autocratische/dictatoriale houding voldoende is voor de NZa.

Vreemd dat de NZa aangeeft dat gemeente Woerden betrokken is geweest. Dit staat haaks op de berichtgeving van de gemeente waarin vermeld dat het Hofpoort de gemeente niet erkend als stakeholder. In de brief van 4 maart 2015 is aangeven dat het Hofpoort de gemeente niet erkend heeft als betrokkene (stakeholder). Hoe de NZa dit gewogen heeft zal ook blijken uit de binnenkort openbaar te maken stukken. Inwonersbelangen heeft hier grote vraagtekens bij en is voornemens dit aan te vechten via het bestuur van gemeente Woerden, kortsluiten met Tweede Kamer leden en andere acties die nodig zijn om dit recht te zetten.

Natuurlijk was het wel vreemd dat het College van Woerden al samen optrok met het Hofpoort om afspraken te maken voor ziekenhuiszorg in Woerden als het Hofpoort weg is. Aan de ene kant geef je aan een ziekenhuis te willen behouden. Aan de ander kant ben je bezig om mee te werken aan een fusie. Ook kan de vraag gesteld kan worden of er niet al aan de bel getrokken had moet worden door het College eind 2013 toen de Autoriteit Consument en Markt de fusieplannen beoordeelden op marktwerking.

 

Bijlagen:

Factsheet Samenvatting oordeel NZa over fusiemelding St Antonius en Zuwe Hofpoort

Brief 4 maart2015