Reconstructie Woerden West

Omwonenden Hollandbaan kritisch over hun inbreng

Op 3 maart is er een werkbezoek gebracht aan omwonenden van de Hollandbaan en de Waardsebaan in Woerden. De reden is de onvrede over de kaalslag en niet gehoord voelen bij de inloopavonden.

Reconstructie Hollandbaan
Hollandbaan 2018

Reconstructie

Het kruispunt van de Hollandbaan en de Waardsebaan is opnieuw ingericht. De gedachte daarbij is dat de doorstroming van het verkeer in Woerden West verbeterd wordt. Inwonersbelangen ziet dit niet als een oplossing. Immers wordt dezelfde hoeveelheid verkeer over hetzelfde kruispunt geleid. De enige oplossing is minder verkeer door de woonwijken. Iets wat alleen met een Westelijke Randweg gerealiseerd kan worden. Hiermee wordt het verkeer buiten de woonwijken geleid.

Inloopavonden

De reconstructie heeft grote gevolgen voor de omwonenden. Op de inloopavonden is het beeld ontstaan dat die wel mee zouden vallen. Groen zou behouden blijven en toename van de geluidsoverlast zou er niet zijn in verband met het geluidsarme asfalt dat aangelegd zou worden. Met andere woorden: alles komt goed.

Reconstructie Woerden West
Hollandbaan 2020

Werkbezoek

Tijdens het werkbezoek kwam een heel andere beeld naar voren. Al het groen was verdwenen. Het lijkt wel alsof er een vierbaans snelweg door de woonwijk is aangelegd. De hoge struiken die er ooit eens stonden zijn verdwenen. En het geluidsarme asfalt is ook niet over aangelegd. De foto’s spreken boekdelen. Hendrie van Assem gaat ervan uit dat dit proces nog goed geëvalueerd gaat worden. Op veel punten kan het echt beter.

De Hollandbaan was de groene Aorta voor heel Molenvliet

De natuur in Molenvliet had dankzij het vele groen de functie van een Aorta met een directe verbinding met het Linschoterbos (bedenk hoeveel moeite en zorg de Nederlandse overheid heeft gedaan om in de diverse tunnels tussen Woerden en Linschoten onder de A12 een ecologische verbindingszone te maken). Dit is nu echt voor lange tijd afgebroken.