begraafplaats Harmelen

Onderhoud Algemene begraafplaats Harmelen

Inleiding

Inwonersbelangen heeft inmiddels meerdere keren gevraagd hoe het staat met het onderhoud van de Algemene Begraafplaats op de Leidschestraatweg 1 in Harmelen.

 

Familieleden attenderen Inwonersbelangen voor de derde keer op het slechte onderhoud. Na informeel contact gaat er dan een maaier door het onkruid. Het wordt eenmalig kort gehouden en verder gebeurt er niets aan het onderhoud. Een aantal familieleden onderhouden hun graven maar voor de grote meerderheid word dit niet meer gedaan. Ook de gemeente laat hier een wildernis ontstaan waardoor de begraafplaats zienderogen achteruitgaat.

Beleidsplan Gemeentelijke Begraafplaatsen 2020 – 2030

In Het Beleidsplan Gemeentelijke Begraafplaatsen 2020 – 2030 wordt geschreven:

Begraafplaats Leidsestraatweg gesloten verklaren wanneer de graven vol zijn. Er kan dan niet meer begraven worden. Dit is een passieve begraafplaats, we gaan hier geen graven ruimen of schudden. Samen met de bewoners van Harmelen wordt een verbeterplan voor deze begraafplaats opgesteld.

Vragen over begraafplaats Harmelen

De vragen van Inwonersbelangen zijn:

  • Waarom wordt deze begraafplaats zo slecht onderhouden?
  • In welk jaar kan er een geslotenverklaring gegeven worden?
  • Is de gemeente verplicht om deze begraafplaats ordentelijk te onderhouden zoals ook het geval is bij de begraafplaats op de Hoge Wal?
  • Wanneer kan er een plan verwacht worden die recht doet aan alle graven en ook de monumentale in onze gemeente?