Ondernemers zijn dit college zat

16 maart 2014

Lege winkelstraatInwonersbelangen heeft diverse reacties ontvangen op het bericht dat Woerden langzaam wegkwijnt. De algemene teneur is dat men dit college zat is. Veel wisselingen hebben er plaats gevonden. Twee wethouders zijn vertrokken. Zo ook de burgemeester en de gemeentesecretaris (algemeen directeur), waarvoor nu al weer een jaar een externe ingehuurd wordt. Er verschijnen veel rapporten; men verdedigt te vuur en te zwaard het betaald parkeren. De slechte verkeerssituatie in en rond Woerden wordt ontkend en de invloed van dit alles op de positie van de binnenstad eveneens.

Extra schrijnend is dat er nauwelijks sprake is van oppositie tegen de borstklopperij die het college van VVD, D’66, PW, CU/SGP etaleert.

Ondertussen komen er plannen voor een nieuws stadhuis van 23 miljoen euro, worden tekorten door bestuurlijk falen van miljoenen gewoon weggepoetst en blijven de plannen voor water door Rijnstraat gevoed worden.

De echte inwonersbelangen blijven liggen. Denk aan de brug over Rijn, de westelijk randweg en het behoud van voorzieningen zoals het Hofpoort-ziekenhuis.

Onderstaand bericht wat ons werd toegezonden zegt voldoende:

“Ja, zo denk ik ook over Rutte, verkwansel je land maar aan Brussel, vul je zakken en laat je eigen mensen maar barsten.

Dit was de slechtste week ooit.

Ik heb eens uitgerekend wat de opbrengst per uur is; €13,83 bruto. Daar moet alles van betaald worden; alles hè!

Huur, verzekeringen, privé, hypotheek, energie, winkel en privé, de gemeentelijke heffingen, OZB, en de BIZ terreur. Ik kan het niet meer opbrengen.

De gemeente doet er alles aan om de binnenstad, de winkeliers, en een gezellig centrum, om zeep te helpen!

Waarom geen Action? De garantie dat een winkel mensen trekt mag niet in woerden…..?

Nee, <winkel…….>, dat is een aanwinst…….. Pfffff Woerden is stervende en bijna dood!

En het spijt me dat ik hier ooit ben neergestreken.

Alleen voor waanzinnige ideeën, slootje graven, stadhuisje bouwen voor 23.000.000,-.

Zaterdag om 14.00 uur tel ik 3 mensen in de winkel.

Is dat een gezellige zaterdag in de binnenstad?

Nee, dat is een gemeente die met een ziek parkeerbeleid alles om zeep helpt!

Voor een replica van een Romeinse boot wordt heel veel geld gespendeerd, maar voor de mensen die hun nek uitsteken is geen notie.”

Dat is wat wij horen wanneer wij met mensen in gesprek gaan en zij hun hart luchten.

En dat is niet wat wij willen horen wanneer er over onze stad gesproken wordt.

Daarom: er is werk aan de winkel. Ook voor u. 19 Maart uw stem uitbrengen om of in te stemmen met hoe het nu gaat of om tegengeluid te laten horen.

En; wie niet gaan stemmen heeft geen stem.