blauw terug op straat

Onderzoek buurtveiligheid

Buurtveiligheid in beeld brengen

BuurtveiligheidIn gemeente Woerden wordt algemeen gevoeld dat de veiligheid fors verslechterd is. De tendens is dat er meer drugs verhandeld wordt, er meer inbraken zijn en dat een grote groep jongeren criminaliseert. Een van de oorzaken hiervoor: de politie bekommert zich niet meer om de buurtveiligheid. Overlast is geen prioriteit. Inwonersbelangen wil onderzoeken of dit werkelijk het geval is in onze gemeente.

Doe mee op www.inwonersbelangen.nl/buurtveiligheid

Op basis van het rapport “Stadshandhavers, bouwstenen voor de inrichting van handhaving in de openbare ruimte” heeft de minister van Veiligheid bevestigd dat de politie zich terugtrekt uit de handhaving van de openbare ruimte; de buurt en wijk waar inwoners wonen en leven. In deze brief geeft de minister aan:

“Met gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zorgen gemeenten voor ogen en oren op straat. De boa’s kunnen daar ingrijpen waar de leefbaarheid wordt aangetast door overtredingen die overlast veroorzaken en tot veelvoorkomende ergernissen leiden. De politie is primair aan zet wanneer het gaat om handhaven van de openbare orde en de veiligheid.”

Wijkagent verdwijnt

Met andere woorden: de wijkagent verdwijnt. Als de ogen en oren van de wijkagent op straat verdwijnen komt er ruimte voor ongewenst gedrag en ongewenste ontwikkelingen. Met minder ogen kunnen dieven en andere criminelen eenvoudiger toeslaan. De pakkans voor een inbraak, tasjesroof of drugshandel is laag. Criminelen weten dondersgoed dat de pakkans klein.

Met minder ogen en oren verdwijnt het zicht op de ontwikkelingen in de buurt. Er is bijvoorbeeld geen zicht meer op waar en wanneer de jeugd uithangt, of ze wel naar school gaan en wat er ‘s-nachts gebeurt. Deze jeugd wordt aan haar lot overgelaten met grote kans dat ze in contact komen met de harde criminaliteit. Voor je het weet heb je in Woerden een groeiende voedingsbodem voor criminelen. Er zou nu al sprake zijn van meer dan 100 jongeren die tegen de harde criminaliteit aan schurken.

De buurtveiligheid komt in het geding als er een gat ontstaat op de handhaving van de leefbaarheid. Weten de inwoners van Woerden de politie wel te vinden? Gaan ze naar de wijkagent als ze iets zien of horen wat niet hoort? Andere vragen zijn of er nog wel aangifte gedaan wordt als er bijv. een fiets wordt gestolen of er ingebroken is? Inwoners kunnen meedoe aan het onderzoek via de website (www.inwonersbelangen.nl/buurtveiligheid) en op straat:

  • op vrijdag 13 mei bij de Jumbo in Molenvliet van 18.30 – 21.00 uur,
  • op zaterdag 14 mei bij de Jumbo in Tournoysveld van 9.00-12.00 uur en
  • op zaterdag 14 mei bij de Lidl aan de Iepenlaan van 13.00 – 16.00 uur.

Daar ook horen we graag hoe het in uw buurt gesteld is met de veiligheid.

Het rapport en de brief zijn hier te downloaden:
Rapport “Stadshandhavers, bouwstenen voor de inrichting van handhaving in de openbare ruimte”
Brief minister van veiligheid 19 februari 2016