Onthulling spandoek: Polder Wulverhorst moet groen blijven!

Februari 2013

Polder wulverhorst IB

Het kwam als onverwachte steun voor Inwonersbelangen. Ook de Provinciale Statenleden vinden in meerderheid dat de polder Wulverhorst groen moet blijven. Om dit kracht bij te zetten heeft Inwonersbelangen op zaterdag 9 februari een groot spandoek onthuld. Dit spandoek zal blijven hangen tot en met de raadsvergadering van 28 februari.

De komende raadsvergadering staat ook de gemeentelijke Structuurvisie op de agenda en zal Inwonersbelangen wederom, nu gesteund door de Provincie, strijden voor het behoud van polder Wulverhorst. Al bijna twee jaar wordt er gestreden om polder Wulverhorst. In eerste instantie besloot de gemeenteraad dat het alleen zou gaan om de uitplaatsing van een transportbedrijf, maar later bleek deze niet meer geïnteresseerd te zijn. Daarop besloot het College van B&W op slinkse wijze en op eigen houtje schuifruimte van deze grond te maken voor alle soorten bedrijven.

Na een lange weg heeft uiteindelijk de Provinciale Staten deze week een amendement aangenomen waarin zij dit bevestigen en aangeven dat deze locatie ‘ongewenst is als bouwlocatie vanwege het cultuurhistorisch waardevolle landschap’. Het standpunt van Inwonersbelangen is dat de locatie beschikbaar was voor het transportbedrijf, maar toen die kans voorbij ging de polder nu gewoon groen moet blijven.