HAP

Ontwikkelingen spoedeisende eerste hulp (SEH), huisartsenpost (HAP) en Apotheek.

HAPInwonersbelangen heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het behoud van het Hofpoort ziekenhuis, spoedeisende eerste hulp (SEH), huisartsenpost (HAP) en Apotheek. Veel Inwoners van Woerden en directe omgeving hebben hiervoor massaal de twee petities getekend.

Pers meld nieuwe ontwikkelingen HAP

In juni heeft het College de raad naar aanleiding van vragen in de raad op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen. Inmiddels zijn er weer een paar maanden voorbij en lezen wij via de krant (AD artikel van 14 september 2018 downloaden) dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. Het krantartikel heeft over Mini Hap en Apotheek.

Daarom de volgende vragen.

  1. Hoe ver is het met de ontwikkeling en realisatie van Dokter+ als alternatief voor bijvoorbeeld HAP?
  2. Is Woerden betrokken bij het gesprek met het Antonius ziekenhuis en de gemeente Ronde Venen?
  3. Zo, nee gaat het college aansluiting zoeken?
  4. Zo, ja waar gaat het college voor Woerden op inzetten?
  5. Wat is een realistische oplossing voor Woerden voor de langere termijn?