openbaar toilet terug in Woerden

Openbaar toilet terug in Woerden

openbaar toilet terug in WoerdenDe fractie van Inwonersbelangen heeft vragen gesteld aan het college van B&W of het openbaar toilet terug in Woerden kan. Er is geen openbaar toiletvoorziening in de binnenstad van Woerden, die 24 uur per dag te gebruiken is. Enkele jaren geleden was er sprake van zo’n openbaar toilet in de Voorstraat op de hoek met de Wagenstraat. Maar deze voorziening had regelmatig kuren en stond bovendien op een plek waar iedereen kon zien wie er gebruik van maakte. Ook voldeed de wc qua toegankelijkheid niet goed voor mensen met een beperking.

Waar kun je terecht als je hoge nood hebt

Omdat niet iedereen met hoge nood welkom is bij winkeliers stelt de fractie dat het ontbreken van deze voorziening veel bezoekers van het winkelhart in de gemeente soms voor uitdagingen stelt. Raadslid Johan Arentshorst: “Stel, je hebt een blaas- en/of darmprobleem en moet in een winkel acuut naar de wc. Hoe ellendig voel je je dan als de winkelier je toegang tot het toilet weigert? Ik wil dat meer winkeliers hun toilet beschikbaar stellen voor mensen met hoge nood, en wil meer openbare toiletten in Woerden.” Het openbaar toilet terug in Woerden.

Namens de fractie van Inwonersbelangen stelt Arentshorst diverse vragen aan het stadsbestuur. Zoals welke norm de gemeente hanteert voor het aantal openbare toiletvoorzieningen in de binnenstad en welke norm dan geldt voor damestoiletten, voor herentoiletten, of voor toiletten die voor beiden geschikt zijn en voor toiletten voor mindervaliden. “Ook wil ik graag van B&W weten welke aantallen voor iedereen toegankelijke toiletvoorzieningen volgens het college aanwezig zijn in de binnenstad, uitgesplitst naar damestoiletten, herentoiletten (urinoirs, plaskrullen), toiletten die voor beiden geschikt zijn en toiletten voor mindervaliden, en hoeveel openbare toiletvoorzieningen aanwezig zijn in parken, bij recreatie punten, winkelcentra en de haven. En wat de maximale loopafstand in de binnenstad naar een toiletvoorziening is voor deze doelgroepen.”

Openbaar toilet terug in Woerden

Het ontbreken van een of meer voor iedereen toegankelijk openbare toiletvoorzieningen in het centrum leidt ook tot het fenomeen wildplassen. Arentshorst wil graag van het college weten hoe groot dit probleem is en hoe dit wordt beteugeld. Bovendien stelt Arentshorst voor dat het college de grote supermarkten in de gemeente adviseert een toiletgroep in de buurt van de kassa’s te laten realiseren, of te verplichten bij nieuwbouw. “Daardoor wordt winkelen voor mensen die dit als prettig ervaren ook bij de supers een stuk aangenamer.”

Het raadslid van de bij de gemeenteraadsverkiezingen als Lijst 3 deelnemende partij Inwonersbelangen vraagt tenslotte of het college bereid is om met de Maag-Lever-Darm Stichting en patiëntenverenigingen in gesprek te gaan over het niveau van de voorzieningen in Woerden en de resultaten hiervan terug te koppelen aan de gemeenteraad. De Maag-Lever-Darm Stichting heeft een app “Hoge nood” en de website www.waarkaniknaardewc.nl ontwikkeld. Hierop zijn openbaar toegankelijke toiletten snel te vinden. “Maar opvallend genoeg geen Woerdense toiletten”, aldus Johan Arentshorst.