Openbare ALV Inwonersbelangen 23 maart

23 maart is de openbare ALV Inwonersbelangen

KvW3Inwonersbelangen nodigt alle inwoners uit op de openbare Algemene Ledenvergadering (ALV). Naast het formele gedeelte is er veel aandacht voor actuele onderwerpen zoals verkeer, toename criminaliteit, WMO en de actualiteit in eigen buurt of wijk. Uit ervaring weten wij dat meepraten en van gedachten wisselen door iedereen, ook niet leden, zeer op prijs gesteld wordt.

Kitty Kusters
Kitty Kusters van Woerden Marketing

Voorafgaand aan het formele deel van de ALV krijgen we een rondleiding door het vernieuwde Dezibel. Dit wordt nu beheerd door vrijwilligers. We zullen onder andere stilstaan bij wat het betekent voor de vrijwilligers en de faciliteiten die de inwoners geboden worden. Na het formele deel wordt er om 21 uur een presentatie verzorgd door Kitty Kusters over Woerden Marketing. Eén van de belangrijkste taken is het proactief ontwikkelen en uitvoeren van marketingstrategieën die het merk Woerden versterken bij huidige en potentiële bewoners, bezoekers, en bedrijven. Dit zal de inleiding zijn voor de andere actuele onderwerpen die er spelen in Woerden.

Het verzoek aan inwoners is, die geen lid zijn en de ALV willen bijwonen, zich van tevoren aan te melden bij Jan- Hubert van Rensen. Via de e-email of per telefoon 06 1673 8533. Dit voor de planning en catering. Ook kunt u onderwerpen opgeven waarover u met Inwonersbelangen van gedachte wilt wisselen. De ALV is op 23 maart en start om 19.45 uur. De locatie is Dezibel, Wilheminalaan 1, 3481 VC Harmelen.