SEH terug in Woerden

Openbare brief: SEH terug in Woerden

Geachte heer Demoulin,

Met grote belangstelling hebben we als Inwonersbelangen, de lokale partij van Woerden, uw Toekomstvisie Zorg, Wonen en Welzijn Toekomstvisie Zorg, Wonen en Welzijn op het voormalig Hofpoort Ziekenhuis bestudeerd. We kunnen kort zijn: goede plannen, maar u slaat op één zeer belangrijk punt de plank volledig mis. Het is voor ons evident dat u aan de bestuurstafel in Utrecht en Nieuwegein de geluiden uit Woerden niet gehoord heeft. De boodschap achter de tienduizenden handtekeningen tegen de sluiting van Hofpoort Ziekenhuis heeft u duidelijk niet begrepen. Daarbij de kanttekening dat dit de mensen zijn die maandelijks meer dan 100 euro premie betalen. En dus ook uw salaris. Hoe het zo fout kan gaan aan uw bestuurstafel is voor ons een groot raadsel.

Kloof tussen bestuurders en inwoners zeer groot

Allereerst blijkt het onmogelijk om u op eenvoudige wijze direct een brief te schrijven. Je komt in een oerwoud terecht van telefonisten die je niet mogen doorverbinden. Of op anonieme website formulieren. Ik had u deze brief namelijk graag persoonlijk willen sturen. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat dit weer een mooi voorbeeld is van de grote afstand die er is tussen u en de premiebetalende inwoner van Woerden. De eerlijkheid gebiedt me ook om het over het voormalig Hofpoort te hebben. De inwoners van Woerden voelen vandaag de dag nog steeds dat dit ziekenhuis van ze “gestolen” is. Hiermee wil ik u duidelijk maken dat de kloof tussen u en uw bestuur en de inwoners nog steeds zeer groot is. Wij willen de SEH terug in Woerden.

SEH terug in Woerden

In uw visie wilt u woningen gaan bouwen op het terrein van het voormalig Hofpoort Ziekenhuis. Gezien de woningnood een goed plan. Helaas gaat u voorbij aan de grote zorgnood in en rondom Woerden. Buiten kantoortijden is er geen huisartsenzorg meer in Woerden. Oorzaak is het kip-ei verhaal van de Spoedeisende hulp (SEH) en de Huisartsenpost (HAP). Op de één of andere wijze houden u en de huisartsen elkaar in een wurggreep. Als de HAP terugkomt heeft uw voorganger verzekerd dat de SEH terugkomt. Zolang er geen SEH is willen huisartsen buiten kantoortijden geen HAP in Woerden. In uw visie lezen we niets terug om deze bereikbare basiszorg in Woerden te herstellen. Wanneer komt de SEH terug in Woerden.

Basale bereikbare zorg nodig in Woerden

Zolang in uw visie terugkeer van basale bereikbare basiszorg ontbreekt zullen wij als Inwonersbelangen geen enkele medewerking verlenen aan uw plannen. Het blijft onverteerbaar dat als je op zondag je enkel blesseert tijdens het voetballen, je niet in Woerden terecht kunt. Of als je kenmerkende signalen van hartklachten krijgt je ook nog moet kijken hoe je bij de SEH in Utrecht of Nieuwegein terecht komt. Zeker als je niet over een auto beschikt. Dit zijn maar twee voorbeelden. In het Zwartboek uit 2019 kunt u lezen wat het opdoeken van de SEH voor gevolgen heeft. Helaas wilde u het Zwartboek niet persoonlijk in ontvangst nemen.

Komt bereikbare zorg terug, SEH terug in Woerden?

Inwonersbelangen verneemt graag van u of u bereid bent om basale bereikbare basiszorg voor Woerden op te nemen in uw visie. Concreet betekent dit de terugkeer van de SEH in Woerden. In een vorm waarin het voor huisartsen weer mogelijk wordt om huisartsenzorg buiten kantooruren te organiseren. Hiermee zou u de afstand die er nu is tussen uw bestuurstafel en de inwoners van Woerden fors kunnen verkleinen. Tevens kunt u voorkomen dat u voor een tweede maal in een kip-ei verhaal terecht komt. Zou het niet mooi zijn als iedereen hier voordeel van heeft. U kunt de grond ter gelde maken, voor inwoners komen meer woningen en er is weer basale bereikbare zorg in Woerden. Ook zou hiermee één van de stellingen in de stemwijzer voor de komende gemeenteraadsverkiezingen niet meer actueel zijn. Bereikbare zorg in Woerden is namelijk één van de grote thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart dit jaar.

Wij zijn eenvoudig en goed bereikbaar voor nader overleg.