Opinie bereikbare zorg in Woerden

Zorg dicht bij Inwoners: bereikbaar en laagdrempelig

Teveel zorg wordt op afstand geplaatst

Al vele jaren zien wij de zorg verder op afstand komen. Er vindt een schaalvergroting plaats waardoor kleinere ziekenhuizen worden uitgekleed, overgenomen of zelfs helemaal verdwijnen. Dat er in grotere ziekenhuizen specialistische zorg gegeven kan worden is een gegeven en dat is het probleem ook niet. Het zit meer in de kleine behandelingen of de poli-activiteiten die niet meer plaatsvinden op de daarvoor logische plekken. Onze grootste verbazing blijft dat er geen huisartsenzorg buiten kantooruren meer is in Woerden.

 

Bereikbare zorg in Woerden

Zorgverzekeraars hebben hun mond vol over inclusie en duurzaamheid. Maar hoe bereik je dat als je mensen laat reizen naar een naastgelegen grote stad. Met zijn allen de drukte in, files en vervuilende kilometers maken en dan ook nog op tijd op de afspraak moeten komen. ‘Gebruik openbaar vervoer’ wordt er dan gezegd. Maar probeer maar eens op krukken met de bus of trein op de plek van bestemming te komen. Gemakkelijke woorden van voorzitters van raden van bestuur, die naast een hoog salaris ook vaak een auto met chauffeur “van de zaak” hebben. Zorg dichtbij, lopend of met de fiets binnen handbereik, op redelijke afstand, daar zou een ieder voor willen en moeten kiezen. Ook de organisatie voor bevolkingsonderzoek.

Bevolkingsonderzoek niet in Woerden

Een recent voorbeeld is dat 7.000 vrouwen uit Woerden (klik op link naar het Algemeen Dagblad)voor het bevolkingsonderzoek borstkanker niet in Woerden terecht kunnen. In Harmelen kunnen mensen gelukkig wel op locatie terecht. Hier staat deze week de mobiele unit voor het onderzoek. Onderzoek naar borstkanker en andere sluipende aandoeningen is een belangrijk bevolkingsonderzoek. Vroegtijdig te weten te komen of er iets mis is staat buiten kijf. Je hoopt en verwacht dat iedereen hieraan mee doet. Maar de wijze waarop het nu geregeld is geeft vele vraagtekens.

Uit ontvangen correspondentie die ons ter inzage is gegeven en uit diverse meldingen blijkt dat inwoners van Woerden doorverwezen worden naar Hoog Catharijne in Utrecht, Vianen of Meerkerk. Dit is wat ons betreft geen zorg die onder de norm bereikbaar en laagdrempeligheid valt. De reden waarom het niet in Woerden kan wordt voor inwoners niet duidelijk. Dit hebben we dan ook per brief gevraagd aan de organisatie. Ook hebben we gevraagd of ze in hun beleid “bereikbaar en laagdrempelig” kunnen opnemen.

Bereikbare zorg als beleidsuitgangspunt

Velen zouden samen met ons willen weten waarom inwoners van Woerden geen onderzoek kunnen laten uitvoeren in hun eigen woonplaats. Zorg dichtbij gebruiken als uitgangspunt bij het beleid en uitvoeren van een bevolkingsonderzoek zou beter te begrijpen zijn. Het zou jammer zijn als mensen, vanwege een te grote reisafstand, niet meer deelnemen aan deze waardevolle onderzoeken!

We hopen dat de vele andere zorgorganisaties in onze regio de zorg “bereikbaar en laagdrempelig” houden. En dat de organisaties die dit niet meer doen dit alsnog gaan heroverwegen. We denken hierbij aan de spoedeisende eerste hulp van het Antonius Ziekenhuis en de huisartsen die niet meer bereikbaar zijn buiten kantooruren in Woerden. Alle zorginstanties zouden “bereikbaar en laagdrempelig” als beleidsuitgangspunten moeten hebben. Het zou mooi zijn als de verzekeraars hier op gaan toetsten als ze de jaarlijkse contracten voor 2022 afsluiten met de zorgorganisaties in de regio Woerden.