Oppositie wil méér in plaats van minder bomen

Als het aan het college ligt verdwijnen er 2500 bomen uit Woerden de komende jaren. Alle oppositiepartijen snappen niets van die plannen en roepen het college op om er juist 1000 bomen bij te planten. Bomen zijn belangrijk voor een leefbare stad en mensen houden van bomen. Regelmatig zijn er insprekers of ingezonden brieven als er ergens in Woerden bomen moeten verdwijnen. We moeten eens ophouden bomen alleen maar als kostenpost te zien.

Bomen maken een wijk leefbaar

In de voorgestelde begroting van het college van D66, CDA, LijstvanderDoes en CU-SGP is een forse bezuiniging voor bomen opgenomen met als resultaat dat er 2500 bomen uit Woerden zullen verdwijnen. Bomen zorgen voor een leefbare omgeving: “Een groene omgeving is fijn om in te wonen en trekt vogels en insecten aan. Daarnaast helpt het water vast te houden in tijden van overvloedige regen.” Ook voor het klimaat zijn bomen van belang, zij zorgen voor gezonde lucht, vangen geluid en fijnstof stof op en zorgen voor verkoeling op warme dagen. Juist in deze tijd hebben we extra bomen nodig.”

Meer in plaats van minder bomen

Inwonersbelangen maakt zich al jaren hard voor meer bomen. Begin dit jaar is er nog hard gewerkt voor meer bomen in de Molenbuurt van Harmelen. De inwoners geven ons al jaren aan dat het duidelijk is: meer in plaats van minder bomen in gemeente Woerden moeten komen.