Aanpak tegen hardrijders in de wijk Woerden

Overlast zwaar bagger verkeer door Harmelen

Al weer een tijdje rijden er op de dag meer dan gewoonlijk zware vrachtwagens door de dorpskern Harmelen, soms 6 keer per uur. Deze vrachtwagens komen van de Mastwijkerdijk te Montfoort. Deze voeren bagger afkomstig uit de Hollandsche IJssel af via Harmelen naar de oprit richting Rotterdam. De route is Mastwijk – Blindeweg – Reijerscopse overgang – Raadhuislaan – Acacialaan – Utrechtsestraatweg – oprit van de A12. Met andere woorden het gaat om zwaar bagger verkeer door Harmelen.

Verbod voor vrachtwagens

De Raadhuislaan is niet erg breed en wordt ook veel door fietsers gebruikt. Vele scholieren (schoolzone) gebruiken deze route. Ook om naar de andere wijken van het dorp te komen. Op deze route staan verbodsborden voor vrachtauto’s met uitzondering van bestemmingsverkeer. Die worden nu structureel genegeerd.

Vragen over zwaar bagger verkeer door Harmelen

Naar aanleiding hiervan heeft Inwonersbelangen de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Is het bekend dat dit vervoer door Harmelen plaats vond?
  2. Zo ja, is hierover overleg geweest met de gemeente Woerden? Zo nee
  3. Is de gemeente Montfoort c.q het Waterschap dan in gebreke gebleven?
  4. Waarom is niet voor een minder gevaarlijke route gekozen? (Bijvoorbeeld via Mastwijk, IJsselveld en Reinaldaweg naar oprit in Woerden)
  5. Waarom wordt de bagger niet direct via het water naar Rotterdam vervoerd?
  6. Welke gevolgen heeft dit voor de net opgeknapte wegen in Harmelen?
  7. Als er geen overleg is geweest met gemeente Woerden vanuit Montfoort, wil het college dan initiatief nemen tot overleg voor een veiliger route?
  8. Is het college bereid indien nodig aan de politie te vragen om handhavend op te treden?

De vragen zijn ook hier te downloaden.