OZB lager door motie

Juni 2013

De fractie diende in de raadsvergadering van donderdag 27 juni met succes een motie in waarmee een structurele fout uit de OZB werd gehaald. Deze motie werd aangenomen dankzij steun van het CDA en de VVD. Het effect van de aangenomen motie is dat er geen extra geld naar de algemene middelen van de gemeentekas zal vloeien maar dat de OZB lager uitpakt.

Na afloop van de raadsvergadering constateert Inwonersbelangen tevreden dat ‘deze fout gerepareerd is en de woningbezitter niet wederom voor een OZB last hoeft op te draaien’. De steun van de VVD en CDA heeft de motie de meerderheid gegeven. ‘We hebben de VVD, na de ongelofelijke OZB stijging van vorig jaar, in staat gesteld om nog iets te doen aan de 0% verkiezingsbelofte. Het is des te teleurstellender dat de overige partijen wederom redeneren dat als de overheid een foutje maakt de woningbezitter daar blijkbaar weer voor mag opdraaien.’

De fractie constateerde de rekenfout, die veroorzaakt werd door het niet meetellen van nieuwbouwwoningen. Een rekensom van de fractie leerde dat de rekenfout, afhankelijk van het jaar, een OZB inkomst van ongeveer 2% betekende (1% OZB is ongeveer 80.000euro). Het college heeft toegezegd de rekenfout te corrigeren, maar de verhogingen die al hebben plaatsgevonden bleven wel staan. Om dit laatste te repareren diende Inwonersbelangen de motie in zodat een fout geen structureel karakter krijgt en de woningbezitter hiervoor nog jaren opdraait.