Paars II geeft 4,5 miljoen uit aan verkeersoplossingen die bijna niemand wil

3 juli 2015

In de laatste raadsvergadering is een besluit genomen om het verkeer over de Waardsebaan en Boerendijk te verleggen naar de Hollandbaan, Molenvlietbaan en Hoge Rijndijk. De inbreng van veel inwoners, ondernemers en instellingen is door Paars II van Woerden (D66, Progressief Woerden, VVD, CU/SGP en SW) volkomen genegeerd. Voor 4,5 miljoen euro wordt de verkeersoverlast verplaatst naar een langere route. Een route waar ook nog eens meer direct aanwonenden leven: 500 (rode route in het plaatje hieronder) in plaats van 200 (gele route in het plaatje hieronder).

overlast verplaatsen

De uitkomst van het kieskompas een jaar geleden was duidelijk: de meerderheid van de kiezers wil als oplossing voor de verkeersproblemen een westelijke randweg. Dit heeft zich ook vertaald naar de zetels in de raad: 20 van de 31 zetels in de gemeenteraad hebben aangegeven in het kieskompas een westelijke randweg te willen. Ondanks de duidelijk wens van de kiezers is er een 2e Paarse coalitie in Woerden tot stand gekomen die dit volkomen negeert. Ze zijn vorig jaar tot een opdracht gekomen om na te gaan hoe de doorstroming van het verkeer in Woerden-west verbeterd kan worden. Daarbij mocht een Westelijke randweg niet worden meegenomen. Ook zijn er diverse onderdelen niet meegenomen in het onderzoek. Zo is niet meegenomen wat het effect is van een combinatie van vrachtwagens en fietsers op een rotonde. Op basis van deze onvolledige onderzoeken heeft de 2e Paarse coalitie het besluit genomen om de Waardsebaan en Boerendijk autoluw te maken. Het verkeer mag in de toekomst een langere weg afleggen via de Hoge Rijndijk en de Hollandbaan. Detail is dat er op de nieuwe route 300 inwoners meer direct aan de weg wonen dan aan de huidige route.

Inwonersbelangen en Lijst van der Does betreuren dit besluit. Zonde om 4,5 miljoen euro uit te geven aan marginale verbeteringen. Nog meer valt te betreuren hoe de 2e Paarse coalitie omgegaan is met de inbreng van de inwoners, ondernemers en instellingen. Van de inspreekmogelijkheid hebben 28 inwoners en ondernemers namens een grote achterban gebruik gemaakt. Zo spraken inwoners namens meerdere inwoners wonend aan de Hoge Rijndijk. Een andere inspreker vertegenwoordigde de overgrote meerderheid van de ondernemers uit Barwoutswaarder. Van de 28 insprekers gaven er 26 aan geen van de voorgestelde plannen te zien zitten. Het enige goede alternatief vonden deze 26 insprekers het aanleggen van de westelijke randweg. Stuitend was de reactie van de wethouder: “weliswaar was de inspraakavond goed bezocht, maar de meerderheid van de inwoners was niet aanwezig”.

Ook de ondernemers zijn niet serieus genomen. Alle voorstellen van het college voor verbetering van de wegen in Woerden-west kwamen uit op 11,9 miljoen euro. Met andere woorden: de paarse coalitie had 11,9 miljoen euro over de voorstellen. De Woerdense ondernemers, volop maatschappelijke betrokken, hebben onderzocht wat de westelijke randweg en aansluitend een brug over de Rijn anno 2015 moet gaan kosten. Ze komen erop uit dat het voor 12 miljoen euro kan. Helaas komen ze met moeite in gesprek met het college. Progressief Woerden deed het af als volledig eigenbelang, puur commercieel voor de eigen portemonnee.

De paarse coalitie verengde de discussie om geen westelijke randweg te realiseren tot een financiële onmogelijkheid. Dat is een dooddoener want de jaarlijkse kosten (afschrijving weg in 30 jaar) bedragen 460.000 euro, inclusief onderhoud. Tegelijkertijd werden recentelijk nieuwe plannen aangeboden welke eveneens enkele tonnen structureel per jaar kosten. Dit betreft uitbreiding Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s), samenwerking in de Regio, een Economisch actieplan (in totaal 300.000 euro jaarlijks) en niet te vergeten 1 miljoen voor de Rijnstraat, 1 miljoen voor een samenwerking met Oudewater wat geen enkele urgentie heeft. Kortom het is geen kwestie van geld maar een kwestie van willen. Waar een wil is een Weg. Progressief Woerden maakte het helemaal te bont door hier en daar wat cijfers op een hoop te gooien en vertelde toen dat deze weg 1.200.000 euro per jaar zou gaan kosten. Wij verwachten van een politieke partij die zich serieus neemt betere berekeningen.

Deze Paarse coalitie neemt hiermee een onzinnig besluit en toont los te staan van inwoners, ondernemers en instellingen. Er wordt een besluit genomen waarvoor de kiezers in 2014 niet gekozen hebben. Doen niets met de inbreng van de inwoners en ondernemers. En tot slot smijten ze met miljoenen euro’s gebaseerd op onvolledige onderzoeken. Inwonersbelangen en Lijst van der Does blijven strijden voor echte en betaalbare oplossingen die beloofd zijn bij de verkiezingen en waarom in grote meerderheid om gevraagd wordt.