Parkeerbeleid Woerden

parkeerbeleid Woerden – grote groep onevenredig zwaar benadeeld

Bij de uitwerking van het parkeerbeleid zijn te veel bewoners en ondernemers niet goed betrokken geweest. Dit heeft geleid tot een parkeerbeleid die bij een deel van de bewoners tot tevredenheid leidt. Maar helaas wordt een ander deel van bewoners en ondernemers onevenredig benadeeld. Dit is de uitkomst van een bewonersavond georganiseerd door Inwonersbelangen. Hierbij waren ook aanwezig de VVD en LvdD.

Parkeerbeleid Woerden

Gevolgen dagelijks voelbaar van het parkeerbeleid Woerden

Hendrie van Assem van Inwonersbelangen: “De gevolgen zijn voor hen dagelijks voelbaar”. Na de avonddienst vele rondjes rijden over de centrumring langs lege parkeerplekken, terwijl je in je eigen parkeerzone geen plek kunt vinden. Ondanks dat de parkeervergunning is betaald tot en met voorjaar 2022 wordt de prijs vanaf mei 2021 ad hoc fors hoger. Ondernemers verliezen klandizie en omzet omdat de beeldvorming is ontstaan dat parkeren in Woerden heel duur en ingewikkeld is geworden. Parkeren in andere plaatsen in de omgeving  van Woerden is beter georganiseerd is de algemene teneur. Ondernemers geven aan duidelijk te zien dat klandizie terug gelopen is. De koop van de nieuwe (duurzamer) auto is geannuleerd omdat je anders de parkeervergunning kwijt raakt. Parkeren op eigen grond word ineens gezien als een parkeerplek, waardoor een andere parkeervergunning ingetrokken is. Dit zijn een aantal praktijkvoorbeelden die dagelijks ervaren worden door bewoners, ondernemers en klanten.

Binnenstad moet één uniforme parkeerzone worden

Het is aan het college om uit te zoeken hoe het kan dat er een onevenwichtige uitwerking van parkeerbeleid tot stand is gekomen. Belangrijker is om nu de onevenredigheid en daarmee dagelijkse nadelige gevolgen op zeer korte termijn op te lossen. De benadeelde bewoners en ondernemers pleiten om het parkeerbeleid per direct als volgt vorm te geven: “Maak van de parkeergarage het verlengstuk van parkeren op straat. Maak het parkeren op straat iets duurder dan in de parkeergarage en maak per direct van de binnenstad een uniforme parkeerzone.” Zorg voor een gastvrije stad met een eenduidig en een voor ieder eenvoudig te begrijpen stelsel. Mogelijk zijn er alternatieven om onevenredige en zeer nadelige gevolgen op te lossen.

Niet verschuilen achter we hebben de procedures gevolgd

Hendrie van Assem: “Het heeft vergelijkbare elementen van de toeslagenaffaire.” Alle stappen zijn volgens het boekje gevolgd, maar de uitwerking pakt zeer slecht uit voor een deel van onze bewoners. Het college kan zich verschuilen dat de procedures netjes zijn gevolgd. Het kan ook doortastend erkennen dat het parkeerbeleid niet uitgepakt heeft zoals de bedoeling was. En doortastend handelen. Van belang is dat dit op zeer korte termijn gebeurt. De urgentie is echt hoog. Het parkeerbeleid Woerden moet echt anders.

Lees hier het artikel in het AD.

Verslag parkeerbeleid 8 sept def