Participatie Hoge Wal

Participatie over Hoge Wal – Recreatie pad

Participatie vragen over Hoge Wal

In de stad is er al lange tijd een flinke discussie gaande over de op handen zijnde aanpak van het gebied rondom de hoge wal. Het gaat daarbij ook om de singel en het aanleggen van een recreatie pad daarlangs. Zie afbeeldingen hiervan in de bijlage. Recent verscheen er een artikel hierover in de Woerdense Courant. Deze week kregen we als Raad een brief van verontruste omwonenden.

Participatie Hoge Wal

Is er nog ruimte voor participatie?

Inwonersbelangen heeft reeds eerder gevraagd om voordat er verdere uitvoering gegeven wordt aan het plan dit eerst opnieuw te bekijken en te bespreken. Dit omdat hier nog het laatste stukje overgebleven ecologisch en rust gebied is van natuur en dieren van de singel. Vanuit het gemeentehuis blijft het ijzig stil en toch horen we in de wandelgangen geluiden dat het in de wacht is gezet. Als dat zo is dan is dit goed nieuws. Er is dan nog voldoende tijd om dit opnieuw te bespreken met omwonenden en de gemeenteraad.

 

Participatie om bomen te behouden

Daarom heeft Inwonersbelangen de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Klopt het dat dit project in de wacht is gezet?
  2. Zo ja, is het college bereid om hierover met omwonenden en de gemeenteraad in gesprek te gaan?
  3. Klopt het dat er in de plannen (veel) bomen gaan verdwijnen? Na de al reeds omgezaagde bomen?
  4. Klopt het dat hier een kapvergunning voor nodig is?
  5. Komen deze bomen voor op de lijst bijzondere of waardevolle bomen?
  6. Waarom wil het college aan de onderkant van de begraafplaatsen een openbaar pad aanleggen?
  7. Hoe wordt de rust en veiligheid van onze begraafplaatsen gewaarborgd?
  8. Wat zijn de totale kosten van een zo’n ingrijpend plan van aanpak inclusief het renoveren van de algemene begraafplaats?

Participatie Hoge Wal