Peiling Woerden

Peiling Woerden: Statushouders en zondagopening

10 januari 2016

Gaan we een peiling organiseren in Woerden?

Peiling WoerdenInwoners hebben een duidelijke mening over de vluchtelingen en de statushouders. Voor 2016 worden de statushouders (vluchtelingen die asiel zijn verleend) verdeeld over de gemeenten. De planning voor 2016 is dat gemeente Woerden 150 statushouders toebedeeld krijgt en in 2017 zullen het er 310 zijn (zie agendapunt 11 van de raadsvergadering november 2015). Woerden kan ook aangeven dat zij zich meer wil inspannen om meer statushouders op te nemen. De vraag is of de inwoners van Woerden dit willen. Een belangrijk ander onderwerp dat speelt in Woerden is of ondernemers met winkels zelf mogen bepalen wanneer ze open zijn, dus ook op zondag.

Op 6 april wordt het Oekraïne-referendum georganiseerd. Dit betekent dat alle stemlokalen in Woerden geopend worden. Net zoals bij landelijke en gemeentelijke verkiezingen. Inwonersbelangen vindt dit een uitgelezen kans om ook de mening te peilen bij inwoners over andere actuele onderwerpen, zoals de statushouders en de zondagopening. De andere politieke partijen worden uitgenodigd (zie agendapunt 8 van de gemeentevergadering van 12 januari) ook met actuele onderwerpen te komen die voorgelegd kunnen worden aan de inwoners.

Inwoners die onderwerpen hebben voor een peiling kunnen deze naar fractie@inwonersbelangen.nl sturen of bellen met Jan-Hubert van Rensen: 06 1673 8533. Op de website van inwonersbelangen.nl zijn richtlijnen te vinden waaraan te peilen onderwerpen moeten voldoen. Op 12 januari bespreekt de raad het voorstel en op 28 januari besluit de raad over het voorstel.

Een onderwerp voor een peiling moet aan het volgende voldoen:

  • Het moet een algemeen onderwerp zijn voor de inwoners van Woerden
  • Het onderwerp mag niet discriminerend of controversieel zijn
  • Het moet meteen duidelijk zijn waar het onderwerp over gaat
  • Onderwerpen waarmee een (flinke) investering gemoeid is zijn ongeschikt
  • De formulering mag geen argumenten bevatten
  • De formulering mag niet innerlijk tegenstrijdig zijn
  • De formulering moet ondubbelzinnig zijn
  • De formulering moet kort zijn.