Politiek Café en huursoldaten

19 september 2015

managersNadat “Ruitentroef” onderdak kreeg bij RPLFM is men aan de slag gegaan met vernieuwing van de formule. Een van de vernieuwingen is het onderdeel “Schot voor de boeg”. Het houdt in dat een aantal Woerdenaren gevraagd wordt een onderwerp naar keuze middels een “schot voor de boeg” onder de aan dacht te brengen. Afgelopen zaterdag was de aftrap. Ook Theo Peters werd uitgenodigd een schot te lossen.

Hij koos ervoor de bestuurlijke top van Woerden te belichten en een oproep te doen.

Huursoldaten, ter overweging:

Woerden heeft een college van B&W bestaande uit 6 personen:

 • 1 ervan komt voort uit de Woerdense samenleving, specifieker Harmelen.
 • 4 ervan zijn naar Woerden “gehaald” om namens hun partij de stad te besturen.
 • Woerden heeft een directieteam dat bestaat uit 4 personen.
 • Geen ervan komt uit de gemeente Woerden of woont in de gemeente.
 • Woerden heeft 22 teams geleid door ongeveer 15 teammanagers.
 • 2 (of zijn het er 4) ervan wonen in de gemeente Woerden.

Conclusie: Woerden wordt bestuurd door buitenstaanders.

Wil Woerden dat? Is het antwoord ja dan is er niets aan de hand. Is het antwoord nee wat dan?

 • Ambtelijke verhuisplicht bestaat niet meer. Op de bezetting van de ambtelijke posities hebben we weinig invloed. Het zijn rondtrekkende huursoldaten.
 • De burgemeester wordt door de kroon aangesteld en komt doorgaans van buitenaf.
 • Goede zaak; er moet iemand zijn die onafhankelijk van populariteitscriteria de wacht houdt en daarover verantwoording schuldig is aan de centrale overheid. Dat heeft Thorbecke goed over nagedacht.
 • Dan de wethouders. De discussie wordt gevoerd of de verhuisplicht van wethouders niet moet worden afgeschaft. In Woerden nemen we die verhuisplicht al met een korreltje zout.

Op het wethouderschap wil ik ingaan en 2 problemen bij het aantrekken van wethouders benoemen.

 1. Politieke partijen kijken primair binnen het eigen ledenbestand. Dat beperkt de keuze aanzienlijk. De verleiding is groot om in de landelijke pool van de moederpartij te kijken.
 2. Het is bijzonder lastig om nog binnen de eigen samenleving mensen te vinden die de gemeente willen besturen.

Vooral dat laatste verdient aandacht. Want, laat het duidelijk zijn, ze zijn er . Anders gezegd, een florerende gemeente van 50.000 inwoners moet in staat geacht worden eigen wethouders te leveren.

Maar ja; “wie wil dat baantje voor die centen doen?”, is een nogal eens gehoorde tegenwerping. Bedenk dan dat “dat baantje” in het verleden veel slechter betaalde maar dat er over het aanbod niet te klagen viel. Nee, ik denk dat we het veel eerder moeten zoeken in het aanzien van het ambt onder bestuurders uit het particuliere veld, zoals bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Men heeft er geen hoge pet van op.

Als je al binnen je kringen (bijv de ondernemerswereld) laat merken dat je het wel wilt doen dan wordt je toch wat meewarig bekeken. “Wethouder worden? En jij kon zo goed ondernemen.”

 

Mijn schot voor de boeg:

Ondernemers en bestuurders binnen Woerden. Laat het klimaat ontstaan waarin het besef groeit:

Woerden besturen dat doen we zelf en chapeau voor degene die er een aantal jaren van hun werkzame leven voor vrij willen maken.

Tot dan blijft Woerden een gemeente die gerund wordt door buitenstaanders.