Provincie ziet af van project BRAVO 6C

April 2012

A12BravoInwonersbelangen Woerden is tevreden met het afzien van BRAVO 6c door de polder tussen Harmelen en Woerden. Sinds jaar en dag maakt Inwonersbelangen zich sterk voor rond- en randwegen voor Woerden, maar heeft zij de weg 6c altijd ter discussie gesteld. Jarenlang werd er gesproken over weg 6c waarbij de argumenten over verkeersdruk en het doorkruisen van de polder niet altijd even serieus werden genomen. Nog tijdens de verkiezingen werd ons verkiezingsstandpunt over weg 6c als onrealistisch bestempeld. Inwonersbelangen is tevreden dat na jaren van touwtrekken en onderhandelen de provincie nu ook de signalen uit Woerden heeft opgepakt en weg 6c niet zal realiseren. De door Inwonersbelangen ingediende motie om het trace van 6c te wijzigen op de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie in de raadsvergadering van hedenavond zal daarom ook overbodig zijn.

Het laatste woord over de randwegen rond Woerden is overigens nog niet gezegd. De Westelijke randweg Woerden lijkt ook onder financiƫle druk te staan en het realiseren van de randwegen in Harmelen loopt qua planning ook al uit. Deze punten zal Inwonersbelangen blijven aanpakken.