Punaises Harmelen

Punaises Harmelen niet altijd het veiligst

Voor de verkeersveiligheid zijn er in Harmelen op een aantal plekken punaises aangelegd. Op de foto is de punaise op de T-Splitsing Haanwijk-Uitweg te zien. Inwonersbelangen vraagt om deze situaties te verbeteren.

Punaises Harmelen

Verbeteringen punaises Harmelen in 2002 doorgevoerd

In 2002 heeft Inwonersbelangen aangegeven dat de punaises Harmelen (destijds noemden we dat de “hobbels en bobbels”) een verkeerd en onveilig gedrag in de hand kunnen werken. Op aandringen van Inwonersbelangen zijn er voor de rolstoelgebruikers een aantal noodzakelijke aanpassingen gedaan.

Een opbolling in het wegdek wordt ook wel punaise genoemd. Het is bedoeld als een attentiewaarde. Hierdoor worden automobilisten gewaarschuwd voor verkeer uit de zijstraten. Maar kunnen ook onjuist gebruik in de hand werken. Veel fietsers snijden ze af, zodat ze niet over de hobbel heen hoeven. Zo leveren de punaises gevaarlijke verkeerssituaties in de hand. Hieronder 2 foto’s van de punaise op de T-Splitsing Haanwijk-Uitweg

Punaises Harmelen

Geen ongelukken tot nu bekend

Voor zover wij weten zijn er geen ongelukken gebeurt. Maar voordat het kalf verdronken is dempt men de put. Dit willen we voor zijn. De punaises Harmelen creëren gevaarlijk onveilige verkeerssituaties in de hand. We willen dat deze omgezet worden in een veilige verkeerssituaties. 

Punaise Bernhardlaan – Burgermeester Timmermanslaan

Vragen aan het college over punaises Harmelen

Voor Inwonersbelangen is dit reden om het voor te leggen aan het college. We hebben de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat dit tot mogelijke gevaarlijke verkeerssituaties kan leiden?
  2. Kan het college wellicht een alternatief hiervoor bedenken? En wil het college hierin actie ondernemen?
  3. Wat gaat er met deze punaise gebeuren als het snel-fietspad gerealiseerd wordt?
  4. Mocht onder genoemde punt 3 de punaise verwijderd worden dan duurt dit nog ruim 2 jaar kan in de tussentijd een veilige oplossing worden gevonden?

De vragen zijn ook de gemeentewebsite van Woerden na te lezen. Ze zijn hier te downloaden.