geen geld naar windmolens

Raadsvergadering december: geen geld naar windmolens en meer

In de laatste raadsvergadering van 2021 komen een aantal onderwerpen aan bod waar wij ons hard voor willen maken. Eén daarvan is geen geld naar windmolens.

Coalitieakkoord: er moeten afstandsnormen komen voor windmolens

In het coalitieakkoord voor de nieuwe regering is het volgende opgenomen over windmolens. Er komen heldere afstandsnormen voor de bouw van windmolens op land. Gezien de schaarse beschikbare ruimte zetten we vooral in op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken, inclusief normering. Zonnepanelen op land staan we alleen toe, als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is, bijvoorbeeld op rijksgronden.

500 meter versus 10 maal de tiphoogte

Op 15 Juli heeft de gemeenteraad in meerderheid een motie aangenomen om twee locaties waar windmolens geplaatst kunnen worden te onderzoeken. Het gaat hier om de Rijerscop in de kern Harmelen en Barwoutswaarder nabij de wijk Molenvliet. De minimale afstand tot woningen is 500 meter. Dit is te weinig om gezondheidsrisico’s voor mensen uit te sluiten. Om dit uit te sluiten is 10 maal de tiphoogte nodig. De huidige windmolens zijn 240 meter hoog. Dus de afstand zou dan minimaal 2400 meter moeten zijn. Met deze norm kunnen er geen windmolens komen bij Molenvliet en in Rijerscop.

Geen geld naar windmolens

Op dit moment worden er diverse voorbereidingen getroffen om windmolens te kunnen plaatsen bij Molenvliet en Rijerscop. Hiervoor worden ook de nodige kosten gemaakt door externen in te huren. Omdat onduidelijk is wat de norm gaat worden van de afstand van windmolens tot aan woningen en of de windmolens dan nog passen ligt stoppen met voorbereidingen voor de hand. Onnodige kosten maken is zonde van het geld. Hiervoor doen wij dan ook het voorstel.

Geen ruimte voor windmolens in gemeente Woerden

Inwonersbelangen wil geen enkel risico lopen met de volksgezondheid. De veilige norm daarvoor is dat windmolens op 10 maal de tiphoogte van woningen moeten blijven. Hiermee is er geen ruimte voor windmolens in gemeente Woerden. Met andere woorden: geen geld naar windmolens. De duurzaamheidsopgave kunnen we heel goed realiseren met andere bronnen, zoals zonneweiden.

Betaalbare woningen en Stolpersteine

Ook doen wij een voorstel om in Woerden betaalbare woningen op de markt te krijgen die betaalbaar zijn voor mensen die nu een sociale huurwoning hebben. Dit kan onder andere door de grond los te koppelen van de woning.

Samen met andere partijen wordt er voorgesteld om bestaande en toekomstige Woerdense Stolpersteine (alsnog) op te nemen in een registratie van objecten in de openbare ruimte. Het gaat erom dat de locatie en bijzondere status van de stenen bij werkzaamheden door de gemeente of externe partijen bekend is en dat deze worden teruggeplaatst. In Woerden zijn op 30 september 2021 de eerste zeven Stolpersteine (struikelstenen) geplaatst voor slachtoffers van het nazisme rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onlangs zijn er in Amsterdam tijdens werkzaamheden in twee straten Stolpersteine verwijderd tijdens straatwerkzaamheden. Centrale registratie van de locaties van de stenen ontbrak in Amsterdam. Het college is niet voornemens om de Woerdense Stolpersteine (apart) te registreren. Wij willen dat dit wel gedaan wordt.