Raadsvergadering schandelijk

Raadsvergadering 29 september: Schandelijk

Terugblik gemeenteraad 29 september 2016

Raadsvergadering schandelijk

Verkeersvisie 2030 verdaagd

De verkeersvisie 2030 is teruggetrokken door de wethouder Stolk van Sterk Woerden (SW). Dit kon niet anders gezien de chaotische aanloop richting besluitvorming.

Uitgelekte email

De middag voorafgaand aan de raadsvergadering waren er e-mails  van de fractievoorzitters Bom van Sterk Woerden en Hoogeveen van  Hoogeveen D66 gelekt naar WoerdenTV. Uit het
mailverkeer tussen beide heren bleek dat de coalitie van D66, Progressief Woerden, Sterk Woerden, VVD en SGP/CU de bijdragen en inspraak van inwoners en ondernemers niet serieus nemen.

De volgende citaten spreken voor zich:

  • “Ik weet ook zeker dat over een paar dagen niemand het er meer over heeft.”
  • “Simpelweg doorgaan is mogelijk, maar wel erg onbevredigend voor de buitenwereld.”
  • “laten zien dat we wel luisteren naar wat gezegd wordt”,
  • De raad trekt het boetekleed aan, Margot Stolk trekt het boetekleed aan (we trekken haar het boetekleed aan eigenlijk)
  • “ook laten zien dat we de kritiek wel horen, maar ook een plek geven”.

Door het uitlekken van deze e-mails was een behandeling in de gemeenteraad niet meer mogelijk. De coalitie besloot het onderwerp van de agenda te halen. Te pijnlijk.

Wat ging eraan vooraf?

Raadsvergadering schandelijkDe gemeenteraad stelde in januari van dit jaar een startnotitie voor de verkeersvisie vast. De verkeersvisie zou door middel van participatie uit de samenleving tot stand komen. Men was euforisch over de gekozen werkwijze.

6 externe experts werden ingehuurd om het gehele proces in goede banen te leiden. 6 Avonden werden ervoor uitgetrokken om samen met uitgenodigde participanten tot een verkeersvisie 2030 te komen.

Na het uitkomen van de concept verkeersvisie kwam er langzaam maar zeker steeds meer kritiek naar buiten. Kritiek over de gevolgde werkwijze en kritiek op de eindversie die naar de raad ter besluitvorming was gestuurd. In de werksessies met de participanten werden een aantal onderwerpen summier besproken. Denk daarbij aan onderwerpen als de westelijke randweg, oplossingen voor de Steinhagenseweg en een extra brug over de Rijn bij Rietveld. Toen men de versie die naar de raad ging vergeleek met de versie die naar de participanten was gegaan, bleek dat er op gezag van de gemeente inhoudelijk onderdelen gewijzigd en zelfs geschrapt waren. (https://woerden.tv/college-beinvloede-burgerparticipatie-traject/)

Dit was  gebeurd zonder dat dat de participanten was verteld; ze moesten er zelf achter komen. De participanten zijn duidelijk in hun uitspraak:

College beïnvloedde traject burgerparticipatie.

Tijdens de raadsvergadering werd de verkeersvisie 2030 door het college ingetrokken.

Inwonersbelangen vroeg het college: “Hoe nu verder?”  

Het antwoord is dat er nieuw gesprekken met de participanten komen. Of dat leidt tot een verkeersvisie die de steun van de participanten krijgt, wachten we af.

Het opereren van het college is laakbaar. Inwonersbelangen vindt hoe er door de gemeente geopereerd is laakbaar. Zodra de verkeersvisie in behandeling komt zal Inwonersbelangen de verantwoordelijke wethouder Stolk van Sterk Woerden hierop aanspreken.

Lokale democratie wordt om zeep geholpen, de raadsvergadering was schandelijk

Was het e-mailverkeer tussen Bom en Hoogeveen niet uitgelekt dan had de coalitie in de raadsvergadering gewoon haar toneelstukje opgevoerd en vervolgens hun verkeersvisie 2030 vastgesteld.

Raadsvergadering schandelijkDe huidige coalitie speelt spelletjes met de lokale democratie. Verkiezingen zijn er slechts om eens per 4 jaar de zetels te verdelen, daarna doet het er niet meer toe wat de inwoners van iets vinden. Dat erkende D66 al in een krantenbericht over de koopzondagdebatten. Letterlijk werd gezegd door D66 : “De inzet van onze verkiezing is geen stelsel van beloftes die wij doen aan de bewoners.”
Een ander voorbeeld van een voorbereid toneelstukje was te lezen in het uitgelekte verslag van het zogenaamde “klein coalitieoverleg” begin 2016. Hieruit wordt haarfijn duidelijk hoe een kleine groep van fractievoorzitters en wethouders de besluiten in de gemeenteraad voorkoken.

 

Interpellatiedebat over fictie en feiten rondom aftreden wethouder Schreurs

Inwonersbelangen heeft het interpellatiedebat aangevraagd om helder te krijgen wat er gespeeld heeft rond het aftreden van wethouder Schreurs. Wat er waar en niet waar is. Over wat er daaromtrent beweert wordt. Omtrent de feiten en fictie rondom het aftreden van wethouder Schreurs. Hier zijn de aanleiding en vragen te lezen.

Kernvragen waren:

  • Waarom is de raad niet door de burgemeester geïnformeerd?
  • Wat is er waar van de zaken die op websites, kranten en internet-tv over het terugtreden van wethouder Schreurs zijn gepubliceerd?
  • Waarom zijn de fractievoorzitters niet geïnformeerd over de gezondheidsproblemen?

De beantwoording was duidelijk. Volgens de burgemeester is alles wat er de afgelopen periode gepubliceerd is op websites, kranten en internet-tv onjuist.
Ook antwoordde hij dat er geen behoefte was de raad te informeren over de gezondheid van de wethouder.
De coalitie deed er het zwijgen toe. Overigens; dat doet zij vaker wanneer het om voor haar heikele onderwerpen gaat. Binnen de raad taboe verklaren en  doodzwijgen maar vervolgens wel twitteren en de pers te woord staan.

Dat gebeurde ook die avond.

Het slotbetoog van Hendrie van Assem was helder:

“Het debat is aangevraagd om feiten en fictie te scheiden. Volgens ons bent u daar goed in geslaagd.
Maar eerst een aantal opmerkelijke zaken. Ten eerste over het collegiale bestuur van Woerden. Eén briefje en een wethouder is weg. Dit is ongekend. Ga je niet met de betrokken wethouder in gesprek? Wat is er aan de hand, hoe kunnen we het oplossen en wat kunnen we voor je doen? Nee, één briefje en de andere collega’s uit het collegiale bestuur zijn je vergeten. Zo hebben wij de verklaring van de burgemeester ervaren.

Het tweede is de verklaring van de burgemeester dat de media geen enkel juist feit heeft gepresenteerd. Dat alle media, zoals websites, papieren krant en internet-tv niet juist hebben bericht. Ze hebben het allemaal verkeerd. Zou u niet een rectificatie willen van de media vragen wij ons af?

Het ging ons om fictie en feiten van elkaar te scheiden. Dit debat was niet nodig geweest als het college de raad goed geïnformeerd had. Dit is niet gedaan. De geruchten zijn de afgelopen maand niet ontkent. Sterker het bleef stil, doodstil vanuit het gemeentehuis. De geruchten over de wethouder konden welig tieren. Is dit de dank die hij krijgt voor 6 jaar werken voor de gemeenschap? Inwonersbelangen keurt deze werkwijze af. We nemen aan dat de geruchten nu stoppen, nu de burgemeester eindelijk de moeite heeft genomen de raad te informeren. Wij hebben met de benoeming van wethouder Schreurs ingestemd. Hij laat een mooie erfenis in Woerden achter. Iets waar veel inwoners dagelijks plezier van hebben.”

Inwonersbelangen hoopt dat dit vervelende hoofdstuk voor nu en altijd afgesloten is.

Wie is de mol?

Waarschijnlijk zagen veel van de door de coalitie voor de raadsvergadering onderling gemaakte afspraken of voorbereide toneelspelletjes nooit het daglicht. Toch lekt er geleidelijk aan steeds vaker wat naar buiten.

De vraag is: wie en waarom? Wie is de mol?

En nu men weet dat er een mol is; hoe kijkt men naar elkaar en welke effecten heeft dat op het opereren van de coalitie, het college en uiteindelijk de raad. Verkramping in dat opereren is al volop waarneembaar.

Het CDA noemde de gevormde coalitie en verstandshuwelijk.

Als de geheimen van een huwelijk naar buiten komen; hoe lang houdt een huwelijk dan nog stand? Waarschijnlijk totdat de mol gevonden is.