Recreatieplas Cattenbroek snel openen!

Augustus 2011

Cattenbroekerplas

Inwonersbelangen Woerden wil, na werkbezoeken bij omwonenden en eigen onderzoek, haar verkiezingsbelofte aan de inwoners over de recreatieplas Cattenbroek in Woerden waar maken. In haar verkiezingsprogramma heeft Inwonersbelangen aangegeven dat de recreatieplas Cattenbroek snel voor het publiek geopend moet worden. Uit het onderzoek dat de fractie van Inwonersbelangen heeft gedaan blijkt dat het college van burgemeester en wethouders het besluit nog moet nemen dus de oproep aan het college is om te kiezen voor snelle opening van het de recreatieplas en –strand.

De fractieleden van Inwonersbelangen hebben tijdens het reces van de gemeenteraad haar jaarlijkse zomeronderzoeken gedaan. Een van de onderwerpen deze zomer was recreatieplas Cattenbroek. Doelstelling was het onderzoeken van de actuele status van onze belofte in het verkiezingsprogramma. Met de nieuwe waterplas is nu een unieke mogelijkheid voor ‘recreatie dicht bij huis’ binnen bereik. Inwonersbelangen wil van die plek een multifunctioneel gebied maken, dat ’s zomers en ’s winters zoveel mogelijk voor iedereen te bieden heeft, ook voor gehandicapten. Die plek moeten de inwoners als hun ‘Woerdense sport en recreatieplaats’ kunnen beschouwen. Wij willen het versneld aanleggen van recreatiemogelijkheden in samenwerking met het recreatieschap.

Uit het onderzoek blijkt dat het college nog steeds het besluit moet nemen om de recreatieplas af te ronden of om toch nog meer zand te laten wegzuigen. Daarna moet de gemeenteraad het besluit nog nemen. Uit recente krantenberichten lijkt het erop dat het college kiest voor en zuigen en zwemmen, waarbij de overige watersportmogelijkheden nog jaren moeten wachten op een volwaardige recreatieplas met mogelijkheden voor (watersport) evenementen. Inwonersbelangen Woerden roept op tot snelle afronding van dit dossier en opening van de recreatieplas in 2012 omdat de inwoners van Woerden na jaren zonder buitenzwembad recht hebben op een recreatieplas evenals de omwonenden dat hebben op duidelijkheid.