Referendum Oekraïne

Referendum Oekraïne 2016

Op woensdag 6 april 2016 zal het eerste Landelijk Referendum Oekraïne worden gehouden.

Referendum OekraïneInwonersbelangen heeft democratie hoog in het vaandel staan. Wat uw mening ook is, laat uw stem horen!

Het referendum gaat over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne. Alle kiesgerechtigden kunnen hun stem laten horen of zij hiervoor of tegen zijn. Hieronder bondig de argumenten die gebruikt worden vanuit de kampen die voor of tegen zijn.

Het voorkamp

Oekraïne belooft met dit verdrag de EU-normen op tal van terreinen over te nemen, van de rechtsstaat en mensenrechten tot duurzame ontwikkeling. Sinds de ondertekening heeft het land al tachtig hervormingswetten aangenomen, waaronder anti-corruptiewetten en anti-discriminatiewetgeving. Met het verdrag werkt de EU aan stabiliteit en welvaart aan de buitengrenzen van de Unie. Hoe beter je buurlanden het doen, hoe stabieler de situatie is in het binnenland.

Met het associatieverdrag wordt een succesvol EU-recept toegepast: politieke en economische hervormingen afdwingen in ruil voor vrijhandel. Samenwerking op het gebied van justitie ter versterking van rechtsstaat, democratie en respect voor fundamentele rechten en vrijheden.

De EU kan een rol spelen in het oplossen van conflicten in Oekraïne door toezicht te houden op wapenstilstanden. Ook zijn er bepalingen opgenomen over meer samenwerking op het gebied van buitenlandsbeleid, het tegengaan van de verspreiding van massavernietigingswapens, duurzame ontwikkeling, het bevorderen van goed bestuur en het bestrijden van corruptie.

Een stem voor is belangrijk voor een veiliger toekomst voor onszelf en onze kinderen!

Het tegenkamp

Er is geen 1 Oekraïne. Het land is verdeeld en er heerst zelfs een burgeroorlog. Het oosten van het land is volledig georiënteerd op Rusland en het is een illusie dat de Oekraïne zal gaan voldoen aan de EU-normen.

Op dit moment hebben de oligarchen de macht. De corruptie is wijdverbreid en de machthebbers zouden de vele miljarden vanuit de EU in eigen zak stoppen. Het leven is voor de gewone Oekraïners onbetaalbaar geworden, de economie is volledig ingestort. De armoede is in het land fors toegenomen en de tweedeling groter. Een vrijhandelszone tussen de EU en Oekraïne zal zeker goed uitpakken voor de rijke oligarchen. Er zal veel geld uit het westen in hun zakken verdwijnen.

De vrijhandelszone tussen de EU en Oekraïne bevat ook een onderdeel dat gaat over vrije(er) verkeer van personen en werknemers in het bijzonder. Door de massale verkoop van bedrijven door de oligarchen aan westerse multinationals zal de werkgelegenheid in de Oekraïne nog meer verslechteren. Het gevolg is een arbeidsmigratie naar Europa, ook naar Nederland. Zoals we ook gezien hebben bij de Bulgaren en Roemenen.

Het is meer dan een handelsverdrag. Wie goed leest ziet dat het de bedoeling is om de “de wetgeving geleidelijk af te stemmen op het EU-lidmaatschap. Het wordt dan ook gezien als een onomkeerbare stap naar het EU-lidmaatschap.

 

Inwonerbelangen roept u op om van uw democratisch recht gebruik te maken en te gaan stemmen. Wij geven u géén stemadvies. Of u nu voor of tegen stemt, u bepaalt dat zelf.

De openingstijd van het stembureau voor het referendum Oekraïne is van 7.30 tot 21.00 uur. Veel succes !