Rembrandtbrug

Rembrandtbrug 31,5 miljoen – gaan we niet doen

Heeft u een mening over de Rembrandtbrug? U kunt deze laten horen aan de gemeenteraad op 24 november. Hiervoor kunt zich aanmelden via: raadsgriffie@woerden.nl. U kunt ook per e-mail de gemeenteraad uw mening geven: raadsleden@woerden.nl

De kosten van de Rembrandtbrug zijn onbeheersbaar

De verwachte kosten voor de aanleg van de Rembrandtbrug zijn recent bijgesteld. Waar het eerst om ruim €22,- miljoen ging is het nu bijgesteld naar minimaal €31,5 miljoen. Hiervan is bijna €20 miljoen benodigd voor het aankopen van schaarse woningen, bedrijfspanden en juridische procedures. Inwonersbelangen vindt dit een bizar voorstel. Er is een veel beter en goedkoper alternatief, waarmee je ook de verkeersoverlast in Woerden west fors reduceert: De Rietveldbrug in combinatie met de westelijke randweg.

De Rembrandtbrug lost niets op

De Rembrandtbrug wordt een extra “snelweg” door bewoond gebied. De verkeersdrukte met geluidsoverlast, teveel fijnstof en onveiligheid neemt niet af. In de volgende animatie wordt dit duidelijk gemaakt.

Vergelijking Rembrandtbrug versus Rietveldbrug

De Rietveldbrug met de westelijke randweg had al lang klaar kunnen zijn. Dit is een oplossing die voldoet aan de verkeersvisie van Woerden. Deze is een paar jaar geleden met de nodige bijdrages van inwoners en ondernemers tot stand gekomen. Eén van de uitgangspunten is dat het auto -en vrachtverkeer de bebouwde kom uit moet. De Rembrandtbrug voldoet daar zeker niet aan.

Rembrandtbrug

In bovenstaande afbeelding zijn financiën tussen beide bruggen vergeleken. Om tot een goede vergelijking te komen is ook bij de Rembrandtbrug de aanleg van de westelijke randweg meegenomen. Daardoor komt deze uit op €42,5 miljoen in plaats van €31,5 miljoen. Het is mogelijk om vanuit de Rembrandtbrug via de rotonde bij de Gamma/Maranathakerk af te buigen naar het westen. Om hier verbinding te maken met de aan te leggen westelijke randweg. De bezwaren tegen deze variant blijven dat voor een groot deel van deze route (Rembrandtbrug) door bewoond gebied gaat en voor veel overlast blijft zorgen. Dit is bij de Rietveldbrug niet het geval. Deze gaat direct bewoond gebied uit.

Inwonersbelangen kiest voor de Rietveldbrug

Wij kiezen voor de Rietveldbrug. Allereerst omdat deze veel goedkoper is (nu geschat op €22,- miljoen inclusief de westelijke randweg). En het kent minder onzekerheden dan de Rembrandtbrug. Sinds 1987 is er aan deze variant gewerkt. Het staat samen met de westelijke randweg in de structuurvisie 2030 van Woerden. In de koopaktes van de woningen van Molenvliet is de aanleg van de Westelijke randweg opgenomen. De aanleg zou bij wijze van spreken direct kunnen beginnen. Tot slot biedt dit als enige de echte oplossing voor de verkeersproblemen in Woerden-west. Geen files, forse vermindering van de geluidsoverlast en minder fijnstof. Maar vooral een forse verbetering van de verkeersveiligheid. Ga nu maar eens kijken als de scholen uitgaan op de rotonde Rembrandtlaan – Jozef Israellaan.

Laat uw stem horen

Heeft u een mening over de Rembrandtbrug? Of over de verkeerssituatie in Woerden west? U kunt deze kenbaar maken aan de gemeenteraadsleden. Op 24 november om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad over de ze brug. Hiervoor kunt zich aanmelden via: raadsgriffie@woerden.nl. U kunt ook per e-mail de gemeenteraad uw mening geven: raadsleden@woerden.nl