Rembrandtbrug Referendum

Inwonersbelangen is op straat, internet en op social media het gesprek aangegaan over de Rembrandtbrug. De plannen voor de Rembrandtbrug vallen slecht. Inwonersbelangen wil de keus voor een Rembrandtbrug voorleggen aan de inwoners door middel van een Referendum: Een Rembrandtbrug referendum op 15 maart 2023 met de Provinciale verkiezingen.

Heel veel reacties in anderhalve dag

Vrijdagochtend 18 november jl. is gestart met de campagne om met inwoners en bedrijven het gesprek aan te gaan. Er is geen steun voor de plannen van de Rembrandtbrug. Hendrie van Assem: “In de gesprekken met bewoners wordt aangegeven dat het verkeer, dat Woerden niet als bestemming heeft, Woerden uit moet. Met de Rembrandtbrug wordt er een extra snelweg door Woerden-West aangelegd. Maar het verkeer blijft in Woerden. De verkeersoverlast blijft, zoals files, geluidsoverlast en fijnstof bestaan. En de Rembrandtbrug is veel te duur. Woerden kan het niet betalen.  Zo is er door het college al een extra-krediet aangevraagd van ruim €10,- miljoen en wordt de OZB voor 2023 fors verhoogd”

Rembrandtbrug

Maak de plannen voor Rietveldbrug en Westelijke randweg af

Veel gehoord is de wens om de plannen van de Rietveldbrug met de westelijke randweg af te maken. In 2006 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden hiervoor. De gronden zijn reeds verworven en in het bezit van gemeente Woerden. Helaas is in 2012 het eerder genomen raadsbesluit uit 2006 teruggedraaid. Als dit destijds niet gedaan was dan was deze ontsluitingsweg er al lang geweest. Voor minder dan €20,- miljoen. En was het opknappen van de Boerendijk (waar meer dan €4,- miljoen aan besteed is) veel minder ingrijpend geweest. Ook waren er geen geluidswerende maatregelen voor de Hollandbaan nodig geweest. Nu is er de afgelopen jaren probleem op probleem gestapeld.

Rembrandtbrug referendum tegelijk met Provinciale Staten verkiezingen

Het is voor Inwonersbelangen duidelijk dat de plannen voor de Rembrandtbrug slecht vallen. Inwonersbelangen wil de plannen via een referendum voorleggen aan de inwoners. Dit kan mooi samen georganiseerd worden met de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart 2023. In het referendum wil Inwonersbelangen 3 keuzes voorleggen: (1) Rembrandtbrug, (2) Rietveldbrug met westelijke randweg of (3) geen extra brug.

Op 24 november vergadert de gemeenteraad over de plannen van de Rembrandtbrug.