RPL-FM Pius X

Kan RPL-FM blijven in het Pius-X schoolgebouw

Inwonersbelangen heeft vragen gesteld of RPL-FM (de lokale radio -en televisiezender van Woerden) kan blijven rekenen op huisvesting in het oude schoolgebouw van Pius X.

Het is al weer een tijd geleden dat we geïnformeerd zijn over de stand van zaken betreffende de verkoop van vastgoed welke op de vastgoed-lijst vermeld staan. Het is ons inmiddels bekend en toegezegd dat we rond de situatie van de molen in maart een raadsinformatiebrief kunnen verwachten. De vragen die wij nu hebben gaan over de Pius X-school en de daarin gehuisveste lokale omroep RPL-FM.

RPL-FM Pius X

De vragen en de beantwoording van het college over de huisvesting van RPL-FM

1. Klopt het dat de school inmiddels verkocht is?
Nee, de school is nog niet verkocht. De besprekingen over de verkoop met de beoogd koper zijn echter in een afrondend stadium. Wij stellen momenteel een koopovereenkomst op met de beoogd koper.

2. Is er bekend wat de eigenaar gaat doen met de ruimte waar RPL-FM haar studio heeft?
De beoogd koper continueert de verhuur aan RPL-FM. In de koopovereenkomst worden daar afspraken over opgenomen.

3. Welke rol heeft of zal de gemeente spelen bij duidelijkheid over de huisvesting/herhuisvesting van de lokale omroep?
RPL-FM blijft gehuisvest in de Pius X. Met de beoogd koper wordt afgesproken dat hij in geval van het opzeggen van de huur aan RPL-FM kosten gemoeid met herhuisvesting elders voor zijn rekening neemt.

4. Heeft de gemeente niet een zorgplicht zoals ook ingezet bij de voedselbank en de RAW om deze belangrijke publieke functie de plek te geven die zij verdienen?
In tegenstelling tot andere partijen heeft de gemeente ten aanzien van RPL-FM als zendgemachtigde een contractuele plicht om de kosten voor herhuisvesting voor haar rekening te nemen. RPL-FM heeft in gesprekken voorafgaand aan een eventuele verkoop aangegeven dat zij graag gehuisvest blijft in Pius X. Als de besprekingen met de beoogd koper op alle punten tot overeenstemming leiden kunnen wij deze wens honoreren.

5. Kan het college overwegen zoals wij al eerder gevraagd hebben om ruimte voor dit soort belangrijke vrijwillige instellingen voor Woerden te creëren in het te verbouwen gemeentehuis?
Nee, noch in het Programma van Eisen noch in de budgettering van de renovatie van het stadhuis is rekening gehouden met het huisvesten van andere partijen dan de gemeentelijke organisatie en het RHC.

6. Is het college met Inwonersbelangen van mening dat de onzekere situatie over de huisvesting niet langer kan en mag duren?
Er is geen sprake van een onzekere situatie, RPL-FM blijft gehuisvest in de Pius X. Voorafgaand en tijdens de gesprekken met de beoogd koper is RPL-FM overigens gevraagd naar hun mening over onder andere herhuisvesting en het doen van investeringen. Ook de beoogd koper heeft reeds kennis gemaakt met vertegenwoordigers van RPL-FM en de studio een paar keer bezocht.