Schade woningen Harmelen

Schade woningen na reconstructie Dorpsstraat Harmelen

Schade en scheuren woningen aan de Dorpsstraat Harmelen

Inwonersbelangen heeft meerdere berichten ontvangen van schade aan woningen in Harmelen, die ontstaan is door de werkzaamheden aan de Dorpsstraat. Vanaf oktober 2015 tot het voorjaar van 2016 is een langdurige reconstructie en vernieuwing uitgevoerd door Boskalis aan de Dorpsstraat en Kerkplein in Harmelen. Na goed gebruik is er bij de woningen een opname en een nul-meting uitgevoerd. Naar aanleiding van diverse klachten van bewoners aan de Dorpsstraat en de onlangs gehouden dorpsschouw van het dorpsplatform Harmelen heeft de fractie van Inwonersbelangen vragen gesteld aan het college’

Schade woningen Harmelen

De vragen zijn over de schade woningen Harmelen zijn:

  1. Bij hoeveel woningen is er een nul-meting uitgevoerd?
  2. Bij hoeveel woningen is er een afwijking op de meter na de werkzaamheden geconstateerd?
  3. Bij hoeveel woningen is er schade door de werkzaamheden ontstaan?
  4. Bij hoeveel woningen is er schade ontstaan door de veranderingen?
  5. Waarom worden de meetgegevens niet verstrekt als er door inwoners om gevraagd wordt?
  6. Hoeveel schade gevallen zijn er tot tevredenheid opgelost en hoeveel moeten er nog opgelost worden?
  7. Welke maatregelen zijn er getroffen om trillingen aan de woningen te voorkomen? En zijn deze afdoende?
  8. Voor gedeelte lag er asfalt dat nu vervangen is door klinkers. Is er afgewogen welk nadelige invloed die hebben op de woningen?

Inwoners mogen niet de dupe worden door te blijven zitten met de schade woningen Harmelen

Inwonersbelangen is zeer benieuwd naar de beantwoording. Het mag immers niet zo zijn dat de bewoners langdurig wonen in beschadigde woningen. Onzeker zijn of het hersteld wordt. En of ze het risico lopen van financiële schade.