ondemocratisch handelen

Schijn van ondemocratisch handelen college Woerden

Met verbazing heeft Inwonerbelangen kennis genomen van de brief van wethouder Bolderdijk waarin hij aangeeft ontslag te nemen. In de brief wordt de suggestie gedaan dat de meerderheid van wethouders onderling heeft bepaald dat ze niet verder met hem wilde gaan. Als dit waar is dan is dit ondemocratisch handelen en onaanvaardbaar.

ondemocratisch handelen
Uiterst links wethouder Bolderdijk

Ontslagbrief

De wethouder heeft 2 januari zijn ontslag ingediend (brief hier te downloaden). Hij had zich een paar weken daarvoor ziek gemeld. De weken daarna heeft het een en ander laten bezinken. En de conclusie getrokken dat de gezondheid van zijn gezin en hemzelf het meest belangrijk is. Daarom zijn verzoek om ontslag te vragen als wethouder van de gemeente Woerden.

Wethouder genoot vertrouwen van de gemeenteraad

De raad heeft in een motie haar vertrouwen uitgesproken in de wethouder inclusief de coalitie partijen. De vrijdag daarop is hij het gesprek aangegaan met de ondernemers en zondag laat hij weten aan de burgemeester als voorzitter van het college dat hij zich ziek meld.

Collega wethouders had geen vertrouwen

In de brief waarin de wethouder om ontslag verzoekt staat onder andere het volgende: “Mijn functie als wethouder heb ik vanaf 2018 steeds met volle overtuiging, inzet en plezier uitgevoerd. Echter, de (niet aangenomen) vertrouwensmotie en de reactie van een deel van het college hierop, heeft mij diep getroffen.” Uit de brief blijkt dat een deel van het college geen vertrouwen meer had in de wethouder.

Schijn van ondemocratisch handelen

De vraag dient daarom beantwoord te worden ter wille van de transparantie waarom het college op de stoel van de raad is gaan zitten. Uiteindelijk is uit niets de afgelopen tijd gebleken dat er onderling in het college enige terughoudendheid was ten opzichte van de wethouder. Sterker nog onlangs is een herverdeling geweest van portefeuilles en had hij er meer bijgekregen, dit getuigd niet van disfunctioneren.

Opheldering gevraagd

Inwonersbelangen verzoekt het college met verheldering te komen. Vanuit het dualisme is dit noodzaak. Het heeft nu de schijn dat het college bij meerderheid van stemmen bepaald of een wethouder kan aanblijven of niet. Dit is geen bevoegdheid van het college, maar van de gemeenteraad. Hierover mag geen onduidelijkheid zijn.

Nagekomen berichten

Het college heeft de brief beantwoord. Onzin, zegt de burgemeester: ‘Zeer merkwaardig’. Een aantal oppositiepartijen beraad zich nu op een debat in de gemeenteraad.