Schrap plannen nieuw gemeentehuis

Juni 2011

Stadhuis_in_WoerdenInwonersbelangen wil dat de coalitie de plannen voor een nieuw gemeentehuis schrapt uit de begrotingsplannen voor de komende jaren. Een nieuw gemeentehuis staat in schril contrast tot de bezuinigingensplannen van het college en geeft bovendien het verkeerde signaal af.

In de inventarisatie van het nieuwe beleid door het college wordt gesproken over een eventueel nieuw te realiseren stadhuis waartoe onderzoeken worden gedaan. Inwonersbelangen erkent dat het Woerdense stadhuis niet het mooiste is en vast ook niet aan de modernste eisen voldoet, maar recent is er in de ontvangsthal en 5e etage nog fors geïnvesteerd met het oog op het blijven op deze locatie. ‘Om nu plannen te lanceren voor een eventueel nieuw stadhuis is voor inwoners en organisaties die worden geconfronteerd met de bezuinigingen niet te rijmen’ aldus de fractie van Inwonersbelangen.

Het realiseren van een nieuw stadhuis elders en een onverkoopbaar pand achterlaten is tegenstrijdig aan het beleid waar de gemeente de ondernemers voortdurend op wijst in het kader van revitaliseren en herstructureren van bedrijfsterreinen: investeren in je pand en ga zo leegstand en verpaupering tegen.

Tot slot is het gezien de financiële situatie in de regio niet uit te sluiten dat de gemeente Woerden in de toekomst mogelijk nog meer samenwerkt met de omliggende gemeentes of eventueel herindeelt waarbij het maar de vraag is waar een gemeentehuis dan zou komen te staan.