Westelijke Randweg

Schuifruimte bij de Westelijke Randweg

Teken hier de petitie: westelijkerandweg.petities.nl

Op 21 februari spreekt de gemeenteraad voor het eerst over de voorgestelde schuifruimte. De behoefte aan extra bedrijfsterreinnen in Woerden. Waarom is er geen lokatie opgenomen bij de aan te leggen Westelijke Randweg? Inwonersbelangen doet het voorstel hiervoor.

Voorgestelde schuifruimte

De huidige coalitie (CDA, LijstvanderDoes, CU/SGP en D66) is met 3 lokatie gekomen die ze willen onderzoeken. Het gaat om de Voortuin II, Putkop III en Burgemeester van Zwietenweg (beter bekend als polder Wulverhorst. In het kaartje hieronder staan de 3 lokatie.

Voorstellen vallen helemaal verkeerd

Inwonersbelangen heeft bij de inloop avonden gemerkt dat dit voorstel bij heel veel mensen en organisaties volledig verkeerd gevallen is. 

Het getuigt van het ontbreken van enig historisch besef, noch praktisch inzicht en geen gevoel voor wat er speelt en leeft in de samenleving van Woerden. Terwijl de oplossing zo eenvoudig is. 

Hoe kan het dat de historische polder Wulverhorst die nu aangemerkt word als locatie van Zwietenweg is opgenomen in de zoeklocaties? Een polder waar veel inwoners uit Molenvliet en andere delen van Woerden lekker kunnen fietsen en wandelen. Om ondertussen te genieten van het groen. Een locatie die door de provincie al eerder naar de prullenbak verwezen is. 

Waarom word nabij de Cattenbroekerplas een locatie gezocht deze staat niet in de structuurvisie en het gebied staat toch al zwaar onder druk met de recreatieplannen en eventuele wegen structuur en de ontwikkeling van vooortuin 1.

Dan de locatie Harmelen je zou verwacht hebben dat eerst een locatie gezocht zou worden tussen de spoorbaan en de breudijk aansluitend aan putcop 1. Nu wordt gekozen voor een ontwikkeling die dicht bij een zorgcentrum komt en een mogelijke bouwlocatie voor woningen knelt dat enorm.

Combineer schuifruimte met Westelijke Randweg

Wij willen dat er bij de zuidelijke randweg en de geplande westelijke randweg, een locatie meegenomen wordt in het onderzoek. Een bedrijventerrein die zeer goed ontsloten kan worden voor het verkeer. Vrachtverkeer dat er kan komen zonder geluidsoverlast of fijnstof voor omwonenden. Geen onveilige situaties voor fietsers of voetgangers. En een bedrijventerrein die snel aangelegd kan worden. Binnen anderhalf of twee jaar. Dit in tegenstelling tot de gebieden die nu gekozen zijn. De termijnen hiervoor zijn al gauw 5 jaar, zo was te horen tijdens de druk bezochte informatieavonden.

Verkiezingsbelofte vervullen

Met deze aanpak wordt ook meteen de belangrijkste verkiezingsbelofte van 2018 ingevuld van 18 van de 31 huidige raadsleden. Ook dat 69% van de kiezers eindelijk gehoord wordt. Het verkiezingsthema was de aanleg van de westelijke randweg. De coalitie heeft dit weer op de lange baan geschoven door heel veel onderzoeken aan te kondigen. Wederom te komen met de onmogelijke locatie van een Gildebrug. En een studie te doen naar een Westelijke weg bij onze buurgemeente Nieuwerbrug. Door schuifruimte bij de altijd voorgenomen Westelijke Randweg te realiseren kan er ook extra geld komen voor de aanleg van de weg. 

Petitie om te starten met de aanleg

Inwonersbelangen is een petitie gestart om per direct te starten met de aanleg van de westelijke randweg. Meer informatie lees je hier. Met deze handtekeningen willen we duidelijk maken dat de inwoners van Woerden de Westelijke Randweg aangelegd willen zien worden. In juni wordt de petitie aangeboden aan de gemeenteraad om de plannen voor de aanleg van weg op te nemen in de begroting voor 2020.

De petitie kunt u hier tekenen: westelijkerandweg.petities.nl