Seniorenwoningen in Harmelen

In Harmelen komen 2 locaties beschikbaar voor bouw van nieuwe woningen. Inwonersbelangen vraagt of de gemeente zich wil inspannen om hier seniorenwoningen in Harmelen te bouwen.

Brandweerkazerne Harmelen

Brandweerkazerne en gymzaal-noord

In de begroting van 2021 staan twee dingen die de fractie van Inwoners opgevallen zijn en bijzondere aandacht verdiend. Als eerste de vervanging van de brandweergarage in het centrum van Harmelen aan de Pompersplein. En als tweede de overweging om de gymzaal-noord aan de Schoollaan.

Prachtige locaties Seniorenwoningen in Harmelen

Dit zijn beide prachtige locaties als deze vrij komen om geschikt te krijgen voor bijvoorbeeld het Oudenhuis of Thuishuis. Ze zijn beide dicht in het centrum en bij diverse voorzieningen. Dus bij uitstek geschikt voor huisvesting in deze doelgroep. We zien ook in de kadernota van de VRU dat nieuwbouw brandweerkazernes onderzocht word. Dit betekent dat ook de kazernes in Zegveld en Kamerik wellicht op een andere plek worden gerealiseerd en er dan mogelijkheden zijn om ook hier een gepaste bestemming te geven.

Gymzaal Noord Harmelen

De vragen

Inwonersbelangen wil hier vroegtijdig een discussie met de Gemeenteraad over hebben om te zorgen dat zij niet weer achter de feiten aanloopt en onvoldoende sturing aan een ontwikkeling kan geven. Om zo voor meer seniorenwoningen in Harmelen te zorgen.

Daarom heeft Inwonersbelangen de volgende vragen:

  1. Heeft Inwonersbelangen het goed gezien dat deze locaties vrij kunnen komen?
  2. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat dit zeer goede locaties zijn voor een Thuishuis of Oudenhuis?
  3. Vindt het college het samen met Inwonersbelangen dat dit een kans is die we niet mogen laten liggen?
  4. Zo ja is het college bereid om hierover met de raad over van gedachte te wisselen welke invulling hieraan gegeven kan worden voordat er definitieve stappen genomen worden.

De vragen zijn te downloaden op de gemeentelijke website van Woerden.