seniorenwoning

Seniorenwoningen in Woerden

Hoe is het gesteld met de seniorenwoningen in gemeente Woerden?

seniorenwoningDe discussie over de behoefte aan seniorenwoningen speelt al enige tijd in de gemeente Woerden. In de Woonvisie ‘Woerden woont, woonvisie Woerden 2015-2010’ is de aandacht als volgt verwoord: “De woningvoorraad van Woerden bestaat voor ruim drie kwart uit eengezinswoningen. Deze woningen zijn minder geschikt voor sommige groepen zoals senioren en mensen met beperkingen in hun mobiliteit”.

Recentelijk heeft Ipso Facto in opdracht van ANBO het ‘Landelijk onderzoek lokaal beleid seniorenhuisvesting 2016’ gepresenteerd. Een van de belangrijkste constateringen is dat driekwart van de gemeenten belemmeringen waarneemt in de doorstroming van senioren naar meer geschikte woonvormen.

Naar aanleiding hiervan heeft Inwonersbelangen de volgende vragen gesteld:

  1. Wat is het inzicht van het College in het aanbod van en de vraag naar seniorenwoningen in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld in de sociale sector en in de vrije sector?
  2. Hoe staat het in de gemeente Woerden met de doorstroming van senioren naar voor hen meer geschikte woonvormen?
  3. Ervan uitgaande dat het aanbod van seniorenwoningen en de doorstroming van senioren voor verbetering vatbaar zijn: welke rol ziet het College bij de verbetering voor zichzelf weggelegd?
  4. De vergroting van de beschikbaarheid van seniorenwoningen is niet alleen via het huisvestingsbeleid te realiseren. Integraal beleid, samenwerking van huisvesting, ruimtelijke ordening (regelgeving) èn zorg, is nodig. Is het mogelijk in de gemeentelijke bestemmingsplannen voor terreinen met een woonbestemming standaard de vrijstellingsbevoegdheid van het college op te nemen om seniorenwoningen, zorgwoningen en/of kangoeroewoningen toe te staan? Zo niet, waarom niet en welke acties vanuit de Gemeenteraad zijn in dat geval nodig om de bedoelde vrijstelling te kunnen realiseren?

De gestelde vragen zijn hier te downloaden