Slikken of stikken

april 2010

mondgesnoerd

De coalitieonderhandelingen in gemeente Woerden tussen VVD, Inwonersbelangen, D66 en SGP zijn in een kritische fase terecht gekomen. Over het principe coalitieakkoord is vergaande overeenstemming tussen de vier partijen. Vanuit een van de partijen zijn gisteren, en reeds eerder, bijzondere uitlatingen gedaan over kwalificaties van de kandidaat wethouders van Inwonersbelangen.

Gisteravond zijn bij het hervatten van de onderhandelingen door Inwonersbelangen hier vragen over gesteld. Immers is Inwonersbelangen de verkiezingen in gegaan met 3 kandidaat wethouders. Ruim 4000 inwoners hebben hier hun stem aan verbonden. Het is voor Inwonersbelangen een zaak van vertrouwen dat de kandidaat wethouders geschikt geacht worden gekwalificeerd en door ons worden aangedragen. Dat vertrouwen stellen wij ook in bijvoorbeeld de voor ons onbekende en externe wethouder van de VVD.

De VVD, D66 en SGP hebben aan Inwonersbelangen gevraagd om vrijdag 9 april voor 12.00 uur aan te geven om een door hen opgestelde verdeling te tekenen, niet anders dan dat. Inwonersbelangen heeft aangegeven dat op maandagavond 12 april een bijeenkomst gepland heeft waarin het zich kan beraden op de ontstane situatie. De andere partijen gunnen Inwonersbelangen deze tijd niet. In het telefoongesprek dat vrijdagochtend volgde hebben wij aangegeven dat de inhoudelijke gesprekken goed zijn geweest, maar dat wij met vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid een coalitie willen instappen en daar nog een weekend voor nodig hebben om ons op deze positie te beraden. De eerder genoemde partijen hebben hier een streep onder gezet om 12:00 op vrijdag.